Energi

Även vindkraftverk blir till skrot

Samtidigt som reglerna för att bygga vindkraftverk blir enklare har regeringen glömt en regel: vem har ansvar för skrotningen.<br></br> -Ska vi bygga ut vindkraften behövs nya krav, säger Lars Alfrost på Energimyndigheten.

Publicerad

I dag presenterades miljöprocessutredningen. Målet med utredningen är att förenkla regelsystemet för dem som vill uppföra vindkraftverk.

I dagsläget behöver vindkraftverk med en effekt under 25 MW endast anmälas till kommunen, som får bedöma om tillstånd ska beviljas. Det innebär att dessa verk är befriade från miljöprövning.

Men vad händer när vindkraftverken pensioneras? Vem tar hand om skrotningen? Och vem betalar? Detta är frågor som ännu inte finns några glasklara svar på.

- Det är svårt att säga om det är en miss eller om det först nu börjar bli aktuellt eftersom vindkraften är så pass ny, säger Lars Alfrost, som är projektsamordnare för vindkraft på Energimyndigheten.

De regler som finns idag innebär att eloperatören ska återställa den plats där vindkraftverket har varit uppfört. Men dessa regler är vaga och olika i olika miljödomstolar. De innehåller heller inte krav på att den som uppfört ett vindkraftverk måste sätta undan pengar när verket ska skrotas.

- Man får räkna med att varje enskilt verk kostar runt 200 000 att skrota, säger Lars Alfrost.

För havsbaserade vindkraftverk är kostnaden betydligt högre.

Enligt Lars Alfrost är det viktigt att vindkraftverken byggs på lämpliga platser så att intäkterna för operatören blir tillräckligt stor.

- Annars finns det risk att projektören bara sticker och lämnar verket.