ENERGI

Svenska larmet i extrema solstormen – elnätet hotades

Norrsken över tyska Freiburg sent på fredagskvällen.

Den kraftigaste solstormen på drygt 20 år nådde jorden sent i fredags och norrsken sågs världen över. Väderfenomenet hotar dock el- och kommunikationsnätet. Ett svenskt larm för geometrisk solstorm utfärdades och säkerhetsåtgärder vidtogs.

Publicerad Uppdaterad

Solstormen förde med sig ljusfenomen som syntes i såväl Tasmanien som på de brittiska öarna. Även på flera håll i Sverige syntes norrsken över himlen.

Vid en solstorm får solen ett mycket kraftigt energiutbrott bestående av strålning eller laddade partiklar. Om de riktas mot jorden kan de utgöra ett hot mot elnät, kommunikationsnät, satellitsystem och radiokommunikation, enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

På fredagskvällen märktes den dessutom av på flera platser i Sverige genom blinkande lampor och strömstörningar, rapporterar Expressen.

Högre elpriser

Efter midnatt natten mot lördag utfärdades ett svenskt larm för geometrisk solstorm på nivå fem, den näst högsta på mätskalan. Det fick Svenska kraftnät att vidta åtgärder för att säkerställa elförsörjningen.

– Vi drar ned kapaciteten, hur mycket el vi kan överföra, för att inte få utlösningen i nätet. Det gjorde vi inatt, säger Pontus de Maré, driftchef på Svenska kraftnät.

Genom att öka marginalerna tål samhället den påverkan som kan uppstå av solstormarna, såsom skador på transformatorer.

Neddragningen märks inte för allmänheten, men kan leda till högre elpriser om det pågår under en längre period.

– Drar vi ner på kapaciteten måste det ersättas med annan produktion som vi får aktivera. I praktiken blir det normalt dyrare i södra Sverige, säger Pontus de Maré.

Helgens solstorm varade dock endast under en kort period, vilket innebär att elprisökningen under natten är försumbar, enligt de Maré.

Ökad sårbarhet

Det är ovanligt att solstormar sker, men fram till och med nästa år är vi inne i en period där det kan inträffa mer frekvent.

Även om de flesta solstormarna är hanterbara enligt MSB, så ökar sårbarheten i takt med det växande beroendet av el och elektronik.

Den kraftiga solstormen fortsätter och under natten till söndag och måndag finns möjligheter att se nya norrsken, enligt P4 Göteborg.