Elbilar

Prognos: Då bryts den uppgående trenden för laddbilarna

Försäljningen av elbilar, som exempelvis Volkswagen ID.3, tros drabbas av nya politiska förslag. Foto: Pontus Lundahl/TT
Försäljningen av elbilar, som exempelvis Volkswagen ID.3, tros drabbas av nya politiska förslag. Foto: Pontus Lundahl/TT

Nya politiska förslag riskerar att slå hårt mot bilbranschen och framför allt – omställningen mot mera miljövänliga alternativ.

Publicerad

Det enligt en ny prognos från Bil Sweden, som TT har tagit del av.

Försäljningen av laddbara bilar spås minska tydligt nästa år, och för nyregistreringar totalt väntar det största raset sedan finanskrisen.

Trots pandemin och ekonomisk osäkerhet har laddbara alternativ fortsatt att etablera sig alltmer på den svenska bilmarknaden. Hittills i år uppgår andelen till 28,9 procent, en rejäl ökning jämfört med 2019, då motsvarande siffra var 11,3 procent.

Men den uppåtgående trenden riskerar nu att mattas av 2021 enligt branschorganisationen Bil Sweden.

– Hela den positiva tillväxten, där vi skulle gå från 30 procent till 40 procent laddbara bilar, kommer att bromsas upp, och vi stannar på årets nivå om 30 procent till följd av förändrade styrmedel, säger vd:n Mattias Bergman.

Förutom en kraftigt försämrad prognos gällande laddbara bilar, med tio procentenheter, ser man också ett fall för den totala bilmarknaden.

Antalet nyregistreringar beräknas under samma tidsperiod minska med 10-12 procent, den svagaste utvecklingen sedan finanskrisen 2009, då man såg ett fall på 16 procent.

– Vi delar regeringens målsättningar och det är därför det blir såpass olyckligt. Det man vill åstadkomma, det vill säga klimatomställning, är inte det resultatet som nu uppnås, säger Mattias Bergman.

Bonus malus förändras

Han avser då de fyra förslag som regeringen ihop med samarbetspartierna har föreslagit, bland annat förändringar inom bonus malus-systemet.

Rena elbilar får höjd bonus, medan bonusen sänks för laddhybriderna med 8 000-10 000 kronor. Bilar med koldioxidutsläpp på 61-70 gram per kilometer är heller inte längre berättigade till bonus.

Dessutom sker förändring gällande förmånsbeskattning, där man från Bil Swedens sida tror att många kommer att välja bort exempelvis en ny laddhybrid för en äldre bil, minst tre år, som därmed inte omfattas av bonus malus-systemet.

– Laddhybrider är den produkt som man har kunnat få ut snabbt från fordonsindustrin. Innan man har en laddinfrastruktur utbyggd är det en väldigt bra produkt för många. Nu sänker man bonusen, samtidigt som de som tar en laddhybrid som förmånsbil får en kraftigt höjd beskattning. Det kommer göra att vi får den här minskade andelen, säger Mattias Bergman.

Motsatt riktning

Bil Sweden lyfter nu att Sverige går i motsatt riktning mot många andra europeiska länder och tar som exempel Tyskland, där man nyligen meddelade att man förlänger den höjda bonusen för elbilar till 2025. Sveriges vägval kan också få konsekvenser för konsumenterna enligt Mattias Bergman.

– Biltillverkarna kommer att prioritera de marknader där det finns störst efterfrågan och bäst affärsmöjligheter. Det betyder i sin tur långa leveranstider och då väljer kunder bilar med kortare leveranstid och som då inte har samma klimatnytta.