Lans kan inte pusta ut

2010-12-07 11:01  

Ännu är inte striden mot datorföretaget Acer Gateway över för uppfinnaren Håkan Lans. Acer Gateway vill nu att Högsta Domstolen ska ha sista ordet.

Fredagen den 5 november fick Håkan Lans det glädjande beskedet från Svea Hovrätt: Du vann mot Acer Gateway!

- Ibland får man lite uppmuntran och den här gången kom den från Svea Hovrätt, sade Håkan Lans till Ny Teknik.

Svea Hovrätt hade då underkänt Acer Gateways krav att Håkan Lans och hans enmansföretag Uniboard skulle betala rättegångskostnaderna på 11 miljoner kronor för ett mål som Håkan Lans förlorade i distriktsdomstolen i Washington USA fem år tidigare.

Ett amerikanskt domslut kan inte utan vidare gälla i Sverige utan att underliggande orsaker har fastställts, menade Svea Hovrätt i sin dom.

Svea Hovrätt gav Acer Gateways advokat Jonas Benedicsson på Baker & McKenzie Advokatbyrå en månad på sig att överklaga domen.

Två dagar innan överklagandetiden gick ut förra veckan lämnade han in ett överklagande till Svea Hovrätt och en begäran om prövningstillstånd hos Högsta domstolen.

”Acer yrkar i första hand att Högsta domstolen med undanröjande av hovrättens dom visar målet åter dit för fortsatt handläggning. Acer yrkar i andra hand att Högsta domstolen med ändring av hovrättens dom bifaller Acers mellandomsvis förda talan”, skriver Jonas Benedictsson.

Samtidigt begär han anstånd till och med den 17 januari 2011 med att utveckla grunderna för överklagandet och ange skälen för prövningstillstånd.

”Anståndsbegäran är föranledd av en ansträngd arbetssituation, instundande helger och behov av ytterligare överläggningar med huvudmannen”, skriver Jonas Benedictsson.

Vad som nu händer är att HD först ska ta beslut om domstolen godkänner begäran om anstånd med att komma in med motivering till den 17 januari, därefter har HD sex månader på sig att besluta om huruvida HD tar upp målet för prövning och sedan följer eventuella förhandlingar i HD.

Lars Anders Karlberg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt