Nominera till 33-listan

Bland besökarna på 2016:s final för 33-listan märktes bland annat närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Foto: Teodor Axlund
 

33-listan utser Sveriges mest lovande unga teknikföretag.

För att få komma med på listan krävs att företaget:

  • Är baserat på en innovation.
     
  • Är max sju år, dvs startat 2010 eller senare enligt Bolagsverket.
     
  • Ej är noterat på någon form av handelsplats.


Ett företag kan vara med på 33-listan max tre gånger.

Nomineringarna granskas av redaktionerna på Ny Teknik och Affärsvärlden som också utser de slutliga vinnarna.

Sista dagen att nominera är den 20 januari 2017. Har du frågor om nomineringarna eller 33-listan, mejla kalle.wiklund@nyteknik.se

Datum för 33-listans turné:

Linköping: 7 februari

Umeå: 8 februari

Malmö: 8 mars

Göteborg: 14 mars

Stockholm (final): 4 april

Mer information om 33-listan går att hitta här.

Anmäl dig till de kostnadsfria regionala evenemangen här!

 

   
  33-listan 2017
 
   
 Företag
 
 Kontaktperson  
 Mobiltelefonnummer  
 E-post
 
 Startår    
 Ort    
 Antal anställda  
 Nettoomsättning 2015 och 2014

 Resultat efter skatt 2015 och 2014 

 Beskriv kortfattat företagets bakgrund.

 Hur är företaget finansierat?  
 Hur ser ägarbilden ut?

 Beskriv företagets innovation.  
 Beskriv företagets affärsidé.  
 Vilka är de tre viktigaste kunderna?

 Vilka är de tre viktigaste konkurrenterna?

 Varför ska företaget vara med på 33-listan 2017?
 
 Informationen ovan får spridas till andra än Ny Teknik och Affärsvärlden.
Ja

Nej