Karriär

Förhandlingsexperten: Så vässar du argumenten inför årets lönesamtal

Foto: Charles Deluvio/Unsplash
Foto: Charles Deluvio/Unsplash
Camilla Frankelius. Foto: Sveriges Ingejörer
Camilla Frankelius. Foto: Sveriges Ingejörer

Känns det motigt att prata pengar? Står din lön och stampar? Här är tolv frågor och svar för att ladda inför årets lönesamtal.

Publicerad

Många ingenjörer hade inte en ordinarie lönerevision förra året eftersom det nya industriavtalet kom på plats först i november under det turbulenta pandemiåret 2020. Men snart är det dags att återigen tåga in till chefen och diskutera hur månadslönen ska se ut framöver. 

Ny Teknik har bett fackförbundet Sveriges ingenjörers förhandlingschef Camilla Frankelius att reda ut några scenarier och frågor för att komma väl rustad till årets lönesamtal.

Jag tycker det är jobbigt och obekvämt att löneförhandla, bör jag ändå ha samtalet?

– Mitt råd är att man ändå tar samtalet eftersom det är chansen man har att berätta om sin prestation och bidrag till företaget. Det är inte säkert att chefer med många medarbetare ser alla delar och de behöver bli påminda. Många jobbar på i det tysta men gör stordåd. Då måste man se till att det kommer fram, säger Camilla Frankelius.

Samtalet är också viktigt om lönen inte blev som förväntat. 

– Då ska man få reda på skälet till det, vad chefen inte är nöjd med och vad man i så fall kan förbättra.

Kan min löneförhandling påverkas av pandemin?

Många samtal sker troligen i digital form i år och ett tips är att förbereda sig extra noggrant. Ett företags ekonomiska situation till följd av pandemin bör dock inte komma upp under lönesamtalet, enligt Camilla Frankelius.

– Diskussioner om hur utrymmet ska se ut ska ha skett i förväg med det lokala facket. Men det kan ändå vara så att pandemin anges som skäl bakom att arbetsgivaren säger att ”tyvärr får du inte mer”, men det är ett dåligt argument. Löneökningarna ska fördelas utifrån prestation, inte på grund av att det är en pandemi.

Jag har jobbat hemifrån och inte haft så mycket kontakt med min chef. Kan den här osynligheten påverka mina möjligheter att lyckas i lönesamtalet?

– Förhoppningsvis har man ändå levererat resultat som chefen har sett, men det skadar inte att berätta ingående om vad man gjort och hur man bidragit till företagets resultat. Skriv ner konkreta exempel och motiveringar för att inte glömma det som är viktigt.

Hur stor löneökning är egentligen rimligt att begära? 

– Det är svårt att säga eftersom det är individuellt. Man måste ta reda på hur lönestatistiken ser ut och hur man ligger till i förhållande till den. Men det som är jätteviktigt i det läge vi befinner oss, med stor efterfrågan på ingenjörer, är att verkligen hävda sitt värde. Är man inte nöjd med lönen bör man definitivt ta vara på de goda möjligheterna som finns att byta jobb.

Bör man hota med att byta jobb under samtalet?

– Man ska aldrig säga att andra arbetsgivare jagar en eller hota med att byta jobb om det inte är så. Det biter inte då och kan upplevas som en dålig attityd. Hänvisar man till andra jobberbjudanden och detta inte stämmer, eller man inte gör verklighet av det, så kan det bli en tillitsfråga i fortsättningen. Man ska aldrig bluffspela i den här situationen.

Ska jag ta första steget och föreslå den summa jag vill ha, eller är det bättre att invänta chefens bud?

– Man ska definitivt ha ett bud med sig och det finns inget som hindrar att man säger det först. Det ska vara ett bud som man kan stå för och som är rimligt. Man ska inte vara blyg men inte heller ta i så man spricker. Det är två parter som ska komma överens så därför är rimligheten viktig, och då givetvis från båda hållen. 

Min chef vill inte prata exakta krontal under lönesamtalet. Är det okej? 

Nej. Man ska inte gå från sitt lönesamtal utan att få reda på vad man faktiskt får i löneökning. 

– Men det kan också förekomma inledande samtal och sedan ytterligare ett samtal där man pratar pengar. Är man överens om det är detta inte fel, tycker jag. Då hinner båda parter fundera. Det går också att ajournera ett lönesamtal om man behöver fundera över arbetsgivarens bud under några dagar. 

Jag är nyanställd och fick rätt dålig lön när jag började. Hur ska jag få upp den rejält? 

Är du nyanställd, ung och utvecklas snabbt brukar lönen ofta ta ett större skutt uppåt jämfört med mer seniora kollegor.

– Men har du kommit in på en låg lön, och kanske har många års erfarenhet, så är det verkligen viktigt att se till att få upp lönen så fort som möjligt. Vid byte av jobb är det oerhört viktigt att ta reda på så mycket man kan om jobbet för att hamna rätt, eftersom det är svårare att ta igen de här bitarna.

Jag har jobbat jättelänge på mitt företag men min lön står och stampar. Vad ska jag göra?

– Det är ett vanligt problem. Här tycker jag man ska fundera på om man verkligen ska vara kvar på arbetsplatsen. Många av våra medlemmar bor inte i storstäder där man lättare kan byta jobb, men pandemin har gett nya möjligheter till distansarbete. Det gör att man kanske inte behöver vara lika trogen sin arbetsgivare längre, men ändå bo kvar på orten.

Kan jag försöka få andra förmåner om chefen inte vill öppna plånboken?

Enligt Camilla Frankelius är det viktigt att vara tydlig med att man inte är nöjd med lönebudet, men det kan finnas möjlighet att få andra förmåner. Exempel kan vara ytterligare semesterdagar, extra avsättning till pensionen, möjlighet att distansjobba mer eller få bättre utrustning till hemmakontoret.

– Men det man ska ha med sig här är om man verkligen kommer vara nöjd ett år senare om jag får de här grejerna. Man måste göra en värdering av sin situation.

Vi kollegor pratar inte om pengar på jobbet, skulle det kunna vara en fördel att ha helt öppna löner?

– Vill man berätta och tror att det skapar en gynnsam situation så finns det ju inget som hindrar, men jag tror inte det är en generell lösning. Vet man att någon har högre lön för liknande jobb kan det gå ut över kollegan istället för att man diskuterar detta med arbetsgivaren. Jag ser att det i sådana situationer kan bli problematiskt och att man ägnar mer tid åt dessa frågor än att jobba. 

Vilka misstag kan man göra under lönesamtalet? 

– Jag tycker definitivt inte att man ska bli arg och angripa chefen på ett osakligt sätt. Man ska hålla sig saklig, vara tydlig och ha en bra ton. Ett lönesamtal är ofta crescendot på andra samtal under året och ska genomföras på ett bra sätt, säger Camilla Frankelius.

Tips: Så förbereder du dig inför lönesamtalet

Avtalsförhandlingarna som blev klara i november 2020 resulterade i ett lönepåslag på 2,8 procent.

För 2022 är lönesatsen 2,2 procent, som är utgångspunkten för den lokala pott som ska fördelas mellan anställda på ett företag. 

 

Rusa inte in på ett lönesamtal om chefen plötsligt kallar till det. Det är viktigt att tid finns för förberedelser och genomgång av vad du gjort under året. 

Fundera över hur du bidragit till företaget ekonomiskt, exempelvis om du drivit igenom några viktiga affärer. Gå igenom vilka projekt du har avslutat, vilka frågor du drivit och om du kompetenshöjt dig under året. Tänk också på att du kan ha gjort saker som bidragit till kollegors goda resultat. 

Öva om du tycker det är obehagligt att prata om dig själv. Be en partner eller vän du litar på att ge konstruktiv feedback. Vill du bara öva på att prata så kan exempelvis en hund vara en utmärkt lyssnare.