Karriär

Hanna Fager är med och förändrar Volvo Cars

Hanna Fager, hr-chef Volvo Cars Foto: Sören Håkanlid
Hanna Fager, hr-chef Volvo Cars Foto: Sören Håkanlid
Hanna Fager, Volvo Cars. Foto: Södern Håkanlid
Hanna Fager, Volvo Cars. Foto: Södern Håkanlid
Hanna Fager, Volvo Cars. Foto: Sören Håkanlid
Hanna Fager, Volvo Cars. Foto: Sören Håkanlid

Volvo Cars går från traditionell biltillverkare till att bli ett bredare företag för mer komplexa fordonstjänster. Då har hr-chefen Hanna Fager en nyckelroll.

Publicerad

Artikeln publicerades först i Personal & Ledarskap.

Tänker du på Volvo så ser du säkert en bilfabrik framför dig. Den bilden stämmer fortfarande, men inte länge till. Volvo Cars har påbörjat en stor förändringsresa: från en traditionell biltillverkare till ett globalt mobilitetsföretag, där erbjudandet inte längre ”bara” är en bil, utan i form av mobila tjänster och lösningar.

– Vi är ett företag för människor som vill vara med och skapa skillnad, säger Hanna Fager från scenen på Personal & Chefsmässan i Göteborg, där hon är en av de profilerade talarna.

Hon är på plats för att berätta om företagets stora förändringsresa. Volvo Cars ska nu bli ett ”syftesbaserat företag” som bland annat jobbar för självkörande bilar, genom självstyrande team.

Volvo Cars har 43 000 anställda i världen

Vi träffar Hanna Fager strax efter hennes föredrag för att höra mer om henne och företaget som använder budskapet ”Made by people”.

Volvo Cars har i dag 43 000 anställda världen över, 3 000 formella chefer och betydligt fler ledare. Företagets vision kräver ett förändrat sätt att leda och strukturera arbetet. Hanna Fager beskriver hur man lämnar ett ledarskap präglat av ”command and control” till att leda syftesdrivet.

– Vi kan inte fortsätta i silos. Vi måste göra den här resan tillsammans. Tillit och ägarskap blir utmaningar i en traditionell industri.

Hanna Fagers resa mot toppjobbet på Volvo Cars började i ett annat jätteföretag: McDonald’s. Det var som arbets­ledare där hennes grund som ledare lades, parallellt med studierna vid högskolan i Trollhättan. Genom ett exjobb kom Hanna Fager i kontakt med Volvo Cars och på den vägen är det. Sedan 2002 har hon utvecklats inom företaget och leder nu hela hr-teamet på 400 personer.

– Jag är intresserad av att se hur man i en organisation kan bygga strukturer och ledarskap som gör att människor verkligen kan ta ut den fulla potentialen och kraften i sig själva på jobbet.

Strategi: Det är människor som skapar skillnad

I Volvo Cars ”people”-strategi ligger fokus på kultur, ledarskap, kompetens och organisation.

Hanna Fager ser den största styrkan med strategin att den är en integrerad del i företagsstrategin.

– Att man ser detta som en del i alla andra strategiska prioriteringar. Vad är det vi behöver göra för att nå våra långsiktiga mål? Vi behöver säkerställa att vi är en organisation där människor är de som skapar skillnad.

Hur kommer det sig att ni väljer att beskriva det som en ”people”-strategi och inte en hr-strategi?

– Det är en jättestor skillnad. Enligt mig handlar en hr-strategi om det som gäller min funktion, hur vi ska utveckla oss för att stötta verksamheten på bästa sätt framåt. People-strategin handlar om hur vi med vår kunskap tillsammans med andra lägger prioriteringarna för hela företaget. De som egentligen kommer förverkliga people-strategin är framför allt våra chefer, ledare och medarbetare.

Tror du på sikt att hr-funktionen kommer att bli en people-funktion?

– Ja, det tror jag, och det tror jag att det kommer att bli väldigt snabbt. Det kommer att handla mer om ”people experience”, att säkerställa en medarbetarupplevelse snarare än om humankapital och ”human resources”.

Medarbetarupplevelsen byggs upp under hela arbetsvardagen, vilket Hanna Fager är mycket väl medveten om.

– Vi måste förstå att för våra medarbetare handlar det om hur de tar sig till arbetet, vilka tjänster som finns runt omkring dem för att de ska kunna arbeta. Alla våra medarbetare jobbar ju inte åtta till fem. Jag menar att vara en aktiv part i samhället och se till att det finns service runt våra medarbetare som möjliggör för dem att både kunna åka till jobbet men också att ha ett problemfritt liv runt omkring med skola och omsorg.

Då blir ju ansvaret som arbetsgivare väldigt stort?

– Vi är en av Sveriges största arbetsgivare. Där vi finns ska vi vara en stark kraft i att driva samhällsfrågor. Till exempel att det ska finnas bostäder, vägar och kommunikationsmedel att ta sig till och från jobbet.

Något annat som den moderna hr-funktionen bör göra, enligt Hanna Fager, är att göra det enklare för ledarna att göra sitt jobb.

– Vi driver ju tyvärr ganska mycket administration, vilket tar tid ifrån ledarna som de borde använda tillsammans med sina team. Det tycker jag att vi har en viktig roll i som hr, att reducera administration och byråkrati och jobba som en integrerad del i verksamheten. Vi ska inte göra ledarens jobb, utan vi ska säkerställa att de kan göra ett så bra jobb som möjligt. Att de ska förstå varför vi ska använda vissa processer, verktyg och metoder. Stärka dem i sitt ledarskap.

Volvo Cars hr-chef: ”Ingen ledare är perfekt”

Hanna Fager tycker också att hr ska våga ta tuffa och raka samtal med ledare.

– Ingen ledare är perfekt, alla behöver utvecklas, men ändå är det tyvärr ofta ledarna som får minst feedback. Där har vi en viktig roll i att på ett okonstlat sätt kunna ge den feedback som utvecklar ledarskapet.

För hr-specialisten – eller ska vi kalla det people-specialisten – ligger framgången i att förstå verksamheten och hur man bäst tillför värde med sin kompetens.

– Sitt inte hela dagen bakom ett skrivbord bakom en stängd dörr där det står ”personalavdelningen”. De flesta av mina hr-team sitter ute tillsammans med teamen på ett eller annat sätt. Det är klart att vi måste gå undan när vi jobbar med känsliga ärenden, men vi behöver vara inne i verksamheten. Vi behöver vara en del av det större teamet och vara bra på att fånga upp andra människor. Man får ut så mycket bara av att äta lunch tillsammans med andra.

– Jag är alltid sen, för jag stannar alltid och pratar med folk. På så vis får jag så otroligt mycket mer information. Det är väldigt viktigt att förstå att inom hr är man beroende av relationer. Relationer till verksamheten, ledare och medarbetare.

Hanna Fager tror därför inte på en fullt ut centraliserad hr-modell.

– Jag tycker att det är viktigt att vi finns nära där verksamheten händer. Att vi efterfrågas i att utveckla organisationer, ledare och team. Jag ser framför mig att vi har många stolta och trygga medarbetare som jobbar inom hr, för de ser att deras kompetens behövs inom företaget. Att man använder vår kunskap i allt som har med mellanmänskliga relationer att göra. Där kan vi bidra. Över tid tycker Hanna Fager att hr-professionen har förändrats mycket.

– Hr-kompetens efterfrågas mycket mer och inte bara inom traditionella personalfrågor. Intresset från moderna ledare att lära sig mer om sitt ledarskap via sin hr-funktion är mycket starkare.

”Mångfald självklar fråga för högsta ledningen”

Hon ser även att kultur- och mångfaldsfrågorna nu är självklara frågor för högsta ledningen och att hr i högre grad äger frågor, men att andra också tar ledarskap för dem och engagerar sig i dem.

– Det finns ledare som ska ta ansvar, men vi inom hr ska se till att frågan finns på bordet. Vi tar en roll för att få andra att engagera sig i de här frågorna.

För den som liksom Hanna Fager vill ha ett toppjobb inom hr finns inga genvägar.

– Du måste läsa på och förstå vad som händer runtomkring dig, inte bara i företaget. Du måste vara intresserad av att förstå företagets utmaningar och du måste trivas i ledar­rollen. Du är ju en ledare av ditt hr-team, men förväntas också ta en bredare ledarroll i företagets ledningsteam. Du måste vara beredd att våga sticka ut och visa vad du tror på och driva förändring. Dessutom behöver du vara bekväm i en miljö där inte alla tycker lika. Det är viktigt att kalibrera av att den ledaren man har, alltså vd:n, att man har samsyn i värderingar. Då är det lättare att jobba tillsammans.

Hur långt har du kommit som ledare?

– Jag är målinriktad och modig, vågar tillsammans med mitt team utmana befintliga strukturer och testa nytt. Jag är öppen och ärlig i min dialog och jag är mig själv, säger Hanna och skrattar.

– Att ha kul tillsammans med andra ger mig energi. Att sitta i företagsledningen på ett stort globalt bolag är långt ifrån stelt och tråkigt, det är dynamiskt och för mig fyllt med passion och glädje. Jag tycker om mina kolleger. De gör mig glad.