FARKOST

Här är fartyget som kan laddas direkt från vindkraftverket

Illustration av ett fartyg som laddas ute till havs från ett vindkraftverk.
Damens nya servicefartyg SOV 7017E.

Den nederländska fartygsbyggaren Damen lanserar ett eldrivet servicefartyg som ska kunna laddas till havs, direkt från havsbaserade vindkraftverk.

Publicerad

Fartyget mäter 70 gånger 17 meter och är tänkt att användas för underhållsarbete vid havsbaserade vindkraftsparker.

Laddsystemet består av en sorts landgång som ansluter fartyget till vindkraftverket. Landgången är rörelsekompenserad så att inte sjögång ska störa anslutningen. Systemet fjärrstyrs från styrhytten, vilket innebär att ingen manuell kontakt krävs med utrustningen.

Tekniken har utvecklats i samarbete med det brittiska företaget MJR Power & Automation, som tidigare har tagit fram liknande laddsystem för fartyg som transporterar besättningar.

Det nya fartyget, SOV 7017 Electric, kan antingen laddas direkt från ett havsbaserat vindkraftverk eller från en vindparks nätstation.

”Snabb anslutning och frånkoppling”

Damen skriver i ett pressmeddelande att full laddning kan nås efter bara ”ett fåtal timmar” om fartyget ansluts till ett enskilt vindkraftverk.

Illustration av ledningen som löper under landgången.
Så här ser laddsystemet ut på lite närmare håll.
Illustration av ett fartyg som laddas till havs.
Damens nya eldrivna servicefartyg ska kunna laddas direkt från ett vindkraftverk ute till havs.
Illustration av ledningen som löper under landgången.
Så här ser laddsystemet ut på lite närmare håll.
Illustration av laddledning mellan vindkraftverk och fartyg.
Ledningen ansluts till vindkraftverket via en sorts landgång.

MJR har utvecklat en 4 MW-laddkontakt som ska räcka för ett fartyg om 70 meter. Företaget arbetar också på en 8 MW-version som ska göra det möjligt att ladda även större fartyg, upp till 90 meter.

– Laddsystemet har designats för att vara säkert, bekvämt och pålitligt, med snabb anslutning och frånkoppling av laddledningen, säger Paul Cairns, vd på MJR, i pressmeddelandet.

Ett batteri om 15 MWh

Fartyget har ett litiumjonbatteri av LFP-typ, vilket betyder att katoden består av litiumjärnfosfat, med en energilagringskapacitet om 15 MWh. Det ska räcka för att driva fartyget under en dag. Som backup finns två dieselgeneratorer som vardera kan ge 1 200 kW vardera i elektrisk drift.

Fyra roderpropellrar (azimuth thrusters på engelska) om 900 kW vardera kan driva fram fartyget oberoende av varandra och i alla riktningar. De ska göra framdriften mer effektiv och samtidigt minska bullret under vattenytan.

Fartyget kan gå i 12 knop och ombord finns 60 hytter för besättning och tekniker.

Damen tog beslutet att utveckla ett eldrivet underhållsfartyg för tre år sedan, för att minska koldioxidavtrycket från fartygsarbete vid havsbaserade vindparker.