ENERGI

Ny kombo: Vindkraft, solkraft och fiskodling i ett

En gul plattform med ett vindkraftverk syns i havet.
Hybridanläggningen i Kina som kombinerar vind- och solkraft samt möjlighet till fiskodling.

Ett flytande vindkraftverk som också fungerar som solpark och fiskodling har byggts i Kina. Enligt de inblandade företagen är det världens första hybridanläggning i sitt slag.

Publicerad

Det är Shanghai Electric och Longyuan Power Group som har byggt hybriden, som har installerats på en plats där vattendjupet är cirka 35 meter.

Fundamentet är av så kallad semi submersible-typ och består av tre pelare. Förutom vindkraftverk har fundamentet även försetts med böjbara solceller. Utrymmet innanför pelarna kan enligt bolagen användas för fiskodling.

När anläggningen tas i drift ska den kunna producera som mest 96 000 kWh el varje dag. Det räcker till 42 500 människor, enligt Shanghai Electrics beräkning.

Hybriden har byggts i Fujianprovinsen i Kina, i demonstrationsparken National Marine Ranching Demonstration Zone.

I ett pressmeddelande anger Shanghai Electric att anläggningen har testats utförligt, bland annat har en kopia i skala 1:40 använts för att utvärdera fiskdammen.

Tanken att anläggningar till havs kan kombinera flera typer av elproduktion finns på flera håll. I Skottland pågår till exempel tester för att utröna hur fundament bör utformas för att passa både flytande vindkraft och vågkraft.

I Kina testas även det norska företaget Ocean Suns flytande solceller som ska komplettera havsbaserad vindkraft.