ENERGI

Nu testas nya kombon: Flytande vind- och vågkraft

En triangelformad konstruktion med tre gula pelare nedsänkt i vatten.
Konstruktionen som testas i vattentank i Skottland.

Det finns pengar att spara på att bygga flytande vindkraftverk och vågkraftverk på liknande plattformar. Nu testar Wave Energy Scotland olika konstruktioner i vattentankar.

Publicerad

Wave Energy Scotland bildades på initiativ av den skotska regeringen för att driva på utvecklingen av energiutvinning från havet. Nu ska företaget undersöka vilka synergieffekter som kan uppnås om flytande vindkraft kombineras med vågkraft.

Tester har börjat utföras i vattentankar på anläggningen Flowind hos universitetet i Edinburgh. Där simuleras de förhållanden som råder i havet utanför den skotska västkusten, i ett område som hyrs ut för flytande vindkraftverk. På den platsen är också vågorna och vattendjupet lämpliga för en storskalig vågkraftsanläggning, skriver Wave Energy Scotland.

Utvecklingsväg för mångsidiga plattformar

Den fysiska konstruktion som testas i vattentankar består av en halvnedsänkt triangelformad plattform. Den är generisk, skriver Wave Energy Scotland, men liknar flera koncept som utvecklas för flytande vindkraft.

På plattformen monteras flera absorbenter som ska fånga upp energi från vågor. Absorbenterna är förenklade versioner som har inspirerats av AWS Ocean Energys vågkraftsboj som kallas för Archimedes Waveswing. I de första testomgångarna har konstruktionen utvärderats med nio respektive tre absorbenter.

Syftet med testerna är att öka kunskapen om hur vågabsorbenter presterar på den flytande plattformen. På så sätt ska en utvecklingsväg för mångsidiga plattformar kunna pekas ut.

Elproduktionen kan jämnas ut

Kostnaden kan sänkas med upp till tolv procent om vågkraft och flytande vindkraft delar på infrastruktur, underhåll och värdekedjor. Det visade en analys som Wave Energy Scotland lät göra, vars slutsatser publicerades i våras. Kostnadsminskningen gällde sett över anläggningarnas livstid mätt i LCOE, levelised cost of energy.

I analysen gavs flera exempel på hur vågkraftverk kan placeras intill flytande vindkraftverk på platser där vågorna går tillräckligt höga. Antingen kan vågkraftverk installeras i grupper mellan vindkraftverken eller så kan de sättas på en flytande plattform. Om plattformen är likartad den som bär de flytande vindkraftverken kan de två teknikslagen dela leverantörskedjor och tillverkningsprocess.

Jonathan Hodges, innovationschef på Wave Energy Scotland, ser flera fördelar med att kombinera vågkraft och vindkraft. Förutom sänkt kostnad kan också elproduktionen från de förnybara energikällorna jämnas ut, säger han på företagets hemsida.