”Vi kräver bättre skydd mot cyberhot”

2019-05-17 13:50  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Vaga samordningsinsatser räcker inte för att garantera cybersäkerhet. Det behövs konkreta åtgärder för att skydda medborgare från digitala hot, skriver Piratpartiets EU-kandidater Katarina Stensson och Maj Stenmark.

I Socialdemokraternas valplattform till EU-valet omnämner de varken internet eller digitalisering. Men i en artikel i NyTeknik går de nu ut och försöker profilera sig på området cybersäkerhet. Inrikesminister Mikael Damberg säger att “cyberhotet är en av vår tids mest komplexa säkerhetsutmaningar”. Partiets toppkandidat betonar vikten av konkreta åtgärder och föreslår därför att EU ska inrätta ett cybersäkerhetscenter.

Men vad ska centret syssla med och vilka principer ska styra deras arbete? Det är oklart hur Socialdemokraterna ser på cybersäkerhetens specifika utmaningar. Det enda som framkommer är att centret ska ”hantera hot” och ”göra riskbedömningar” för att kunna ”upptäcka, stoppa och förebygga cyberattackar och desinformation”. Här märks det att Socialdemokraterna inte är ett parti som faktiskt tar digitalpolitik på allvar.

De som är kunniga om säkerhet i det digitala rummet vet att det är två helt skilda problem att försöka säkra innehållet i informationsflöden - till exempel att förhindra spridning av desinformation - och att säkra flödena i sig - till exempel att förhindra avbrott till följd av cyberattacker. Två utmaningar som kräver helt olika lösningar.

Läs mer: Socialdemokraterna: EU behöver ett center för cybersäkerhet

Som piratpartister utgår vår cybersäkerhetspolitik alltid från medborgarens säkerhet, till skillnad från Socialdemokraterna. Vi anser att följande tre åtgärder är avgörande för att garantera medborgares säkerhet.

1. Minimera datainsamling

Ett av de vanligaste problemen för vanliga medborgare när det kommer till cybersäkerhet är olika former av dataläckor. Ju mer data som sparas, desto större risk för läckor. Därför slogs vi för ett hårt krav på dataminimering i GDPR. Socialdemokraterna motarbetade oss genom att introducera generella undantag för företag som tycker det är i deras legitima intressen att lagra personlig data om användare. De har också i regeringsställning valt att inte ge Datainspektionen de resurser de behöver för att utöva tillsyn i enlighet med GDPR.

Slutligen vill Socialdemokraterna återuppta datalagringslagen, som kräver omfattande lagring av känsliga uppgifter om oss medborgare, trots ingen eller ringa samhällsnytta med denna lagring. Det innebär en ökad risk för läckor av medborgares personliga data.

2. Täppa till säkerhetshål istället för att hemlighålla och exploatera dem.

Cybervapen kan användas mot vem som helst, oavsett utvecklarens intentioner. Det innebär att ett virus som utvecklas av till exempel NSA för att hacka kriminellas datorer lika gärna kan kopieras och användas för att ta sig in i vanliga medborgares datorer, med bland annat utpressningar och bedrägerier som följd. Trots detta vill S att polisen ska stötta utvecklandet av sådana cybervapen, bland annat genom förslaget om hemlig dataavläsning.

Vi pirater vill satsa på att hitta och täppa till säkerhetshål i program som används av vanliga medborgare, snarare än att hemlighålla dem för egna syften. Så stärker vi cybersäkerheten för våra medborgare.

3. Stärk den fysiska infrastrukturen och utveckling av fundamentala protokoll.

Det absolut viktigaste vi kan göra för medborgarnas cybersäkerhet är att arbeta förebyggande. Vi behöver stärka den fysiska infrastrukturen, så att den kan motstå angrepp och skicka trafiken runt problematiska punkter. Vi behöver stödja utvecklingen av de fundamentala program och protokoll som ligger till grund för mycket nätanvändande idag, som till exempel Apache, OpenSSL eller PGP. Där kan EU-stöd göra enorm skillnad. Ett sådant program har Piratpartiet varit med och inlett genom vår tyska representant i Europaparlamentet.

Om Socialdemokraterna vill vara med på Piratpartiets tåg mot ett säkrare digitalt samhälle så välkomnar vi dem ombord. Om inte så har medborgarna möjlighet att välja representanter som både förstår digital säkerhet och arbetar för medborgarnas bästa genom att rösta på Piratpartiet i EU-valet nästa vecka.

Katarina Stensson, tek.lic. i fysik samt kandidat till Europaparlamentet för Piratpartiet

Maj Stenmark, Doktor i Datavetenskap samt kandidat till Europaparlamentet för Piratpartiet

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt