Fordon

Så ska tågvagnen fånga in koldioxid

I kommersiell skala beräknar företaget att kostnaden hamnar under 50 dollar per insamlat ton koldioxid. Foto: CO2 Rail
I kommersiell skala beräknar företaget att kostnaden hamnar under 50 dollar per insamlat ton koldioxid. Foto: CO2 Rail

Deras tågvagn beräknas kunna fånga 6 000 ton koldioxid om året. För processen ska man använda energi från bromskraftåtervinning.

Publicerad

Anläggningar som fångar in koldioxid kräver grön energi, en lösning på problemet kan komma från CO2 Rail. Nu utvecklar det amerikanska bolaget en speciell tågvagn som bär utrustning för processen.  

I USA dras de flesta tåg av diesellok, och tanken är att energin till anläggningen ska hämtas från bromskraftåtervinning. Till detta kan man vässa tillgången med solpaneler på andra tågvagnar. Energin lagras i batterier ombord.

Koldioxid skiljs ut

Genom att utnyttja fartvinden via stora intag på taket kan man fånga in luften utan fläktar. I en cylindrisk kammare utsätts luften för en kemisk process där koldioxiden skiljs ut, och den förs sedan i flytande form över för lagring i en tank. Den koldioxidfria luften släpps ut längst bak i vagnen.  

Enligt CO2 Rail motsvarar den energi som omvandlas till värme vid varje inbromsning av ett tågset den dagliga förbrukningen för 20 villor. För att beräkna vad man kan tänkas få ut i form av infångad koldioxid har forskare vid University of Sheffield samt University of Toronto sammanställt en studie.

6 000 ton koldioxid

Deras slutsats är att en vagn har potential för att årligen fånga in 6 000 ton koldioxid, skriver Science Daily. Detta till ett långt lägre pris än andra lösningar för att fånga in koldioxid.  

– Den beräknade kostnaden i stor skala ligger under 50 dollar per ton, vilket inte bara gör tekniken kommersiellt gångbar utan också kommersiellt attraktiv, säger Eric Bachman, grundare av CO2 Rail och studiens huvudförfattare.