Fordon

Så kan lagen för självkörande bilar bli

Wanna Svedberg Foto: VTI
Wanna Svedberg Foto: VTI

En ledningscentral som avgör om du har tillåtelse att aktivera bilens automatiska körsystem eller inte. Det föreslår VTI:s forskare

Publicerad

En statlig utredning arbetar just nu med att ta fram ett förslag på lagstiftning för självkörande bilar på allmänna svenska vägar. Utredningen ska slutredovisas i november.

Wanna Svedberg, doktor i rättsvetenskap och forskare på Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), utförde förra året en rättsvetenskaplig studie kring ansvar gällande självkörande fordon. Slutsatsen var att det inte är rimligt att lägga det straffrättsliga ansvaret på ägaren av fordonet när det framförs autonomt.

På uppdrag av den statliga utredningen skrev hon ytterligare en rapport om hur en ny lagkonstruktion skulle kunna utformas. Den blev klar i februari men verkar ha gått under de flestas radar. Hon är tydlig med att man här måste tänka helt nytt.

Läs mer:

– Det är svårt att hålla en förare straffrättsligt ansvarig när fordonet kör autonomt utifrån nuvarande rättsliga principer. När vi har en teknologi som innebär att föraren inte behövs behöver rätten förändras, säger hon.

Konstruktionen utgår från grundtanken att det rör sig om "trafikfarlig verksamhet", ett begrepp som behöver definieras, påpekar hon. Det kan jämföras med hur miljöfarlig verksamhet får utövas i dag, det vill säga tillstånds- och anmälningspliktigt.

En så kallad vägtrafikledningscentral (VLC) blir straffrättsligt ansvarig för när ett fordon framförs med hög eller full automatisering, det vill säga nivå 4 eller 5 enligt SAE:s skala.

Ägaren av ett sådant fordon måste teckna ett avtal/abonnemang/licens med en VLC för att få köra automatiskt.

Ägaren måste sedan ansöka om tillstånd hos VLC innan denne låter bilens ai ta över kontrollen. VLC genomför en fjärrstyrd identifikation av fordonet samt en diagnosticering av dess självkörande system. Sedan kontaktas ett antal driftcentraler som ger klartecken eller säger nej. Dessa kan vara till exempel polisen, SMHI och SOS. Därefter beviljar eller avslår VLC ansökan.

Ska detta göras varenda gång en förare vill ta sig från punkt A till B autonomt?

– När jag utvecklade ansvarsmodellen hade jag det i tanken. Men jag är inte tekniskt kunnig. Lagstiftning utgör mitt område. Givetvis har jag talat med tekniker och ingenjörer, men hur man rent praktiskt gör är inte bestämt i modellen. Det behöver inte vara så att man handgripligen lyfter på luren för att be om tillstånd, utan tanken är exempelvis att bilen automatiskt skickar en förfrågan när man närmar sig en väg där man har möjlighet att köra automatiskt, säger hon.

Den gärning som därmed straffbeläggs är att uppsåtligen eller oaktsamt bevilja aktivering av det automatiska körsystemet när så inte borde ha skett. Benämningen av brottet blir framkallande av fara för trafiksäkerheten.

En viktig princip är också att vem som helst ska kunna etablera en vägtrafikledningscentral. Det ska råda fri etableringsrätt. Ett gruvbolag som vill frakta malm från gruvan via allmän väg till järnvägen ska alltså kunna driva sin egen VLC. Anledningen är att inte låsa fast sig vid en nationell modell som senare inte går att utvidga.

– Om vi knyter vägtrafikledningscentraler till myndigheter kan vi få problem senare. Modellen måste kunna fungera i hela Europa. En VLC ska inte vara knuten till ett geografiskt område. Som ägare av en nivå 4- eller 5-bil ska man i stället kunna knyta sig till en vill VLC som har ett bra rykte eller sköter det bra. De har ett samhällsuppdrag som man får diskutera hur omfattande det ska vara, påpekar hon.

Den modell hon tagit fram, som hon benämner WS-ansvarsmodell, är tänkt att införas i väntan på gemensamma internationella eller EU-rättsliga regler. Det ger Sverige möjlighet att gå i bräschen och öppnar en helt ny marknad, enligt Wanna Svedberg.

– Det här är en modell som går att bygga ut. Det finns säkert olika sätt, men den ger Sverige en bra grund att stå på.

Vad förväntar du dig för reaktioner på ditt förslag?

– Min förhoppning är att man faktiskt inser att vi behöver tänka utanför boxarna. Juridiken är konservativ. Den har sina begrepp och principer som styr. Det är svårt att förfara hur som helst med den. Men samtidigt är den bara en konstruktion, ett resultat av politiska överenskommelser.

– Jag ska vara uppriktig och säga att modellen inte kom till mig över en natt. Men jag har fördjupat mig i detta under 1,5 år och kom till slut fram till att vi inte kan bygga på den gamla lagstiftningen.

Prenumerera på Ny Tekniks kostnadsfria nyhetsbrev!

5 nivåer av autonomi

SAE International är en USA-baserad industriorganisation som har tagit fram sex nivåer för självkörande bilar.

0. Ingen automatisering.

1. Förarstöd

2. Partiell auotmatisering.

3. Villkorad automatisering.

4. Hög automatisering.

5. Full automatisering.