Fordon

Nytt testlabb för tunga elfordon ska stå klart 2022

Med labbet i Nykvarn blir det möjligt att testa riktigt tunga elfordon i Sverige. Labbet får både en transmissionsrigg och rullande landsväg.

Publicerad

I juni presenterades forskningsinstitutet Rise och Chalmers sina planer på ett nytt testlabb för elektromobilitet på Lindholmen i Göteborg. Ny Teknik berättade i samband med presentationen att en anläggning även planerades i Nykvarn utanför Södertälje. Nu finns det mer detaljer kring den delen av satsningen.

Tillsammans kostar de båda anläggningarna mer än en miljard. Staten står för 575 miljoner kronor. Scania, Cevt, Volvo Cars och Volvokoncernen står för lika mycket. Satsningen kallas Swedish Electric Transport Laboratory, vilket av någon anledning förkortas till Seel.

Det mesta av resurserna koncentreras till Lindholmen i Göteborg. Men omkring 200 av miljonerna ska användas för testlabbet i Nykvarn.

I lokalen som ska spänna över cirka 2 000 kvadratmeter kommer det att finnas en transmissionsrigg för utprovning av kraftöverföringens kapacitet och livslängd. Elmotorer används för att simulera motståndet som transmissionen utsätts för vid verklig körning.

Där kommer också att finnas en chassidynamometer, även kallad rullande landsväg, i vilken hela fordonet med simulerad last kan utprovas. Båda verktygen kommer att användas för riktigt tunga elfordon, upp till åtminstone 60 ton, så väl rena elfordon som hybrider.

Björn Westman är chef för drivlineutvecklingen på Scania. Han ser stora möjligheter med anläggningen.

– Den största fördelen är att vi med den visar att vi verkligen satsar på elektromobilitet. Det är en strategiskt viktig fråga för oss att vara drivande i omställningen till ett hållbart transportsystem, säger han.

Det som är speciellt med verktygen på denna anläggning jämfört med de transmissionsriggar och chassidynamometrar som redan finns för tunga fordon i Sverige är att de specialanpassas för att hantera elektrifierade fordon. Det kommer att finnas möjlighet att simulera batterier och elförsörjning, bland annat, berättar Björn Westman.

Har bristen på en sådan här anläggning inneburit en begränsning i er egen förmåga at utveckla elektrifierade fordon?

– På sätt och vis är det så. Men på andra sätt inte. Det är ju inte så att vi inte har kunnat jobba med elektrifieringen. Och anläggningen tar ju fortfarande några år att bygga färdigt. Detta är en långsiktig satsning. Vi vill växla upp och bli ännu bättre, säger han.

Scania har ännu inte någon helt eldriven lastbil på marknaden utan har främst satsat på gas (naturgas och biogas) som alternativt bränsle till diesel. Till det kommer också satsningen på en lastbil för elvägar med kontaktledningar, som nu även ska testas i Tyskland. Volvo presenterade i våras sin första batterilastbil, utformad som en sopbil och tänkt att rulla i städer.

Kommer vi att få se en tung batterilastbil från Scania?

– Det tror jag. Men du får inte veta när. Vi kommer att börja sälja dem när det är meningsfullt för våra kunder att använda dem. Det måste vara ekonomiskt attraktivt att använda dem. Det trevliga med elfordon är ju att de är billigare att tanka än ett dieselfordon, om man räknar in elmotorernas verkningsgrad. Problemet är att komponenterna som behövs för att flytta elen från nätet till drivhjulen är dyra. Den här satsningen ska hjälpa oss att göra komponenterna billiga och kostnadseffektiva.

Du tänker på batterierna?

– Absolut. Det är den dyraste komponenten. Men den positiva kostnadsutvecklingen på grund av den stora satsningen på personbilssidan gör att möjligheterna har ökat snabbt på senare år, säger han.

Lasse Hult är Scanias projektledare för provriggarna. De närmsta åren efter att anläggningen står helt klar, vilket planeras bli 2022, är det främst hybriddrivlinor som Scania kommer att testa, berättar han.

Chassidynamometern, den rullande landsvägen, kommer att likna de som redan finns i Sverige för fordon med förbränningsmotor men kompletteras med laddutrustning, batterisimulator och möjligheten att testa batteristyrningssystemet.

Anläggningen ger möjlighet att testa fordonen mellan -35 grader och +50 grader Celsius.

– Däremot blir det ingen vindtunnel, men vi kommer att kunna ventilera bort överskottsvärmen, säger han.

Chassidynamometern blir en rejäl pjäs där det till och med kommer att kunna testas ledbussar.

Forskningsinstitutet Rise och Chalmers tekniska högskola kommer att äga anläggningen. Därefter får fordonsföretagen hyra in sig per timme. Pia Sandvik är vd på Rise. Hon tycker att satsningen faller väl ut med placering på två olika orter i såväl väst som öst.

– Vi har jobbat länge med de fyra industriparterna för att hitta en bra utformning av labben. Att göra det tillsammans med Chalmers är spännande. Seel blir inte bara en avancerad provningsanläggning för industrin utan här kommer även att bedrivas mycket forskning, påpekar hon.

Den ska stå klar 2022. Är inte det ganska sent med tanke på att elektrifieringen pågår för fullt redan nu?

– Åtminstone brådskar det. Det finns motsvarande anläggningar i värden men det kryllar inte av dem. Fordonsindustrin har delar av funktionerna sedan tidigare, men inte helheten med växellåda och batterier. Det har också tagit tid att planera och att få finansieringen på plats. Regeringen tog beslut om de 575 miljonerna först den 26 juni i år, säger hon.

Seel

Står för: Swedish Electric Transport Laboratory.

Syfte: Fungera som testlabb för elektromobilitet där det ska finnas möjlighet att testa alltifrån enskilda komponenter till kompletta elfordon.

Ägare: Forskningsinstitutet Rise äger 60 procent och Chalmers 40 procent.

Finansiering: Totalt ligger satsningen på drygt en miljard kronor fram till 2023. Staten går in med 575 miljoner kronor och fordonsföretagen Volvo Cars, Volvo Group, CEVT och Scania matchar beloppet.

Lokalisering: Ett labb på Lindholmen i Göteborg och ett i Nykvarn utanför Södertälje.