Fordon

Här åker vi med den ”självkörande” Mercedes-lastbilen

Ny Teknik fick en provtur i Mercedes-Benz ”självkörande” lastbil.

Publicerad

Daimlers innovationsbolag Lab1886 fanns på plats under branschmässan Elmia lastbil för att visa upp sin självkörande prototyp.

Självkörande innebär i detta fall att Lab1886:s ingenjör Giorgio Corbellini körde en slinga på en grusplan. Slingan registrerades med hjälp av differentiell GPS och lagrades i bilens dator. Genom att koppla om fordonet till ett specialläge kallat Remote Truck Interface kunde datorn därefter fås att upprepa slingan med ett par centimeters noggrannhet. En lidar finns också monterad på fordonet för att upptäcka hinder. Om ett hinder registreras måste en människa manuellt försäkra att det är borta innan färden kan fortsätta, berättar Giorgio Corbellini.

Syftet med utvecklingen av tekniken är i detta fall inte autonom körning på väg utan på inhägnade områden, till exempel hamnar eller lager. Något som truckar egentligen har gjort länge.

Svårigheter i utvecklingen

Testturen gick inte helt friktionsfritt. Det ojämna underlaget fick systemet att avbryta rutten under ett par sekunder. Turen fick också skjutas fram några timmar eftersom det saknades en signal.

Giorgio Corbellini betonade att svårigheten i utvecklingen av systemet inte ligger i vare sig programvaran eller insamling av sensordata, utan att få systemet att ta hänsyn till den blandade trafik som kan finns på de områden där det är tänkt att operera.

Här kan du läsa mer om lastbilen och den diskussion Mercedes-Benz vill skapa med den.

Förtydligande: Formulering om den differentiella GPS:en och lagring av slinga förtydligad för att undvika missförstånd.