Fordon

Eländes elände - 2009 det sämsta året på trettio år

Bengt Lindqvist, ekonom på Teknikföretagen, ger en dyster syn på 2009.
Bengt Lindqvist, ekonom på Teknikföretagen, ger en dyster syn på 2009.

Ett uruselt år väntar den svenska industrin, tror branschorganisationen Teknikföretagen. Läget är det sämsta på trettio år.

Publicerad

De svenska teknik- och verkstadsföretagen har sällan stått inför en så bred och djup nedgång som nu. Orderingången minskar inom i stort sett alla exportmarknader och orderstockarna sjunker.

”Paralyseringen av den ekonomiska aktiviteten är i dagsläget unik”, skriver Bengt Lindqvist, ekonom hos branschorganisationen Teknikföretagen,i en ny analys.

Alla branscher drabbas
Den stora skillnaden mot exempelvis åren efter IT-bubblan i början av 2000-talet eller efter kronkrisen i början av 1990-talet är att samtliga stora delbranscher i Sverige drabbats av nedgången.

” Under tidigt 1990-tal, då produktionsnivån också gick tillbaka, bland annat som ett resultat av tidigare finansiella excesser, påverkades främst industriella investeringsvaror negativt medan bilindustrin kom relativt lindrigt undan. En motverkande kraft i början av 1990-talet var också introduktionen av GSM inom teleindustrin som fick branschen att blomstra.”, enligt Bengt Lindqvist.

Som under kostnadskrisen på 70-talet
Enligt honom måste man gå tillbaka till den så kallade kostnadskrisen under åren 1976 – 1978 för att hitta en lika besvärlig situation. Den innebar att produktionsvolymen minskade med 10 procent för teknikföretag i Sverige.

De allra värsta siffrorna vad gäller orderingång och orderstock rapporteras från bilindustrin.

Om prognoserna slår in kommer Västeuropas biltillverkare bara att sälja omkring 11 miljoner enheter förväntas säljas i år, lika litet som 1993. Det kan jämföras med 13,5 miljoner i fjol och 14,8 miljoner år 2007.