Fordon

Einrides hyttlösa lastbil får nu köra på allmän väg

Einride har nu fått tillstånd att testa sin självkörande lastbil på en kort bit allmän väg i Jönköping. Och fler försök är på gång.

Publicerad

Startupbolaget Einride bygger en hyttlös, elektrisk, fjärrstyrd och självkörande lastbil kallad T-pod. Företaget har under en längre tid haft en ansökan om att få bedriva försöksverksamhet för självkörande fordon inlämnad hos Transportstyrelsen.

Under måndagen beslutade tillståndsmyndigheten att ge sitt godkännande, berättar Einride i ett pressmeddelande. Godkännandet föregicks av ett så kallat Site Acceptance Test då Transportstyrelsen gjorde bedömningen att fordonet kan framföras enligt gällande trafikregler. Tillståndet gäller till den 31 december 2020.

– Tunga vägtransporter står för en betydande del av de globala koldioxidutsläppen. Piloten i Jönköping är ett litet men viktigt steg i omställningen till ett säkert och hållbart transportsystem och vi är därför glada att kunna utöka verksamheten till allmän väg. Inte minst är Transportstyrelsens besked ett intyg på att lösningen är säker. Jag vill passa på att tacka Transportstyrelsen för deras professionalism, säger Robert Falck, vd och grundare av Einride i ett uttalande.

Det handlar om en kort bit allmän väg, cirka 100 meter. Rutten är totalt 300 meter lång. De resterande 200 meterna finns inne på DB Schenkers angränsande logistikområde i Jönköping. T-poden ska göra dagliga transporter mellan ett lager och en terminal. Ett avtal mellan Einride och DB Schenker reglerar villkoren för samarbetet. Avtalet innehåller optioner på fler installationer globalt.

Planerar ni försöksverksamhet på längre sträckor i Sverige?

"Ja det vill vi absolut göra. Detta var ett viktigt första steg. Nu kommer vi titta på att lämna in fler ansökningar för fler sträckor och med andra kunder. Vi jobbar till exempel med Lidl Sverige där vi ska starta upp en försöksverksamhet vid deras anläggning i Halmstad. Vi får återkomma med mer information när det blir aktuellt", skriver Einrides kommunikationschef Nicholas Rundbom.

Fordonet är beroende av snabb trådlös uppkoppling. Ericsson och Telia står för den 5G-baserade konnektiviteten.

Ny Teknik kartlade nyligen hur de olika självkörande projekten fortskrider i Sverige. Du kan läsa mer om kartläggningen här.