”Vi kan inte vänta tills allt är perfekt”

2019-02-28 06:00  

Efter en långsam start är Sverige i gång med försöksverksamhet för självkörande fordon på allmän väg. Optimismen är stark – men olyckor utomlands har påverkat.

Hamid Zarghampour är säker på sin sak. Länder som USA och Israel må ligga längre fram rent tekniskt. Men det svenska sättet att genom samverkan mellan politik och industri ta ett helhetsgrepp om utvecklingen av självkörande fordon placerar landet i den absoluta framkanten internationellt.

– När det gäller hur tekniken ska användas och vad den ska bidra till är det vi som ligger bäst till och inspirerar. Vi blir ofta inbjudna på internationella tillställningar för att berätta om hur dagens transportutmaningar ska lösas, säger Hamid Zarghampour, som är Trafikverkets strateg för uppkopplade och automatiserade transporter.

Den svenska lagen om försöksverksamhet för självkörande fordon på allmän väg trädde i kraft den 1 juli 2017. Första tillståndet kom sent samma år. Nobina fick då klartecken att börja köra robottaxin från Easymile mellan Kista galleria och Victoria Tower i Stockholm.

Ansökningarna omfattar flera områden

Totalt har fem tillstånd lämnats. Två till Nobina och ett vardera till danska Autonomous Mobility, Zenuity och Volvo Cars Drive Me-projekt (se grafik). Einride väntar fortfarande på beslut.

De ansökningar som hittills har gjorts spänner över ett brett område och omfattar såväl personbilar som kollektivtrafik och godstransporter.

Läs mer: Elon Musk: Fullt självkörande bil kommer redan i år

Hamid Zarghampour tror att samhällsnyttan med självkörande teknik är som störst i de båda sistnämnda kategorierna, särskilt i kombination med elektrifiering.

– Att jämna ut användandet av infrastrukturen över dygnets 24 timmar är avgörande. Alla kan inte åka samtidigt på samma plats, säger han.

Han ser stor potential att också automatisera personbilar, främst ur säkerhetssynpunkt. Men en uppenbar risk är att det blir för bekvämt att pendla när vi kan sova eller jobba i bilen. Då riskerar transportsystemet att korka igen.

”Vi kan inte vänta tills allt är perfekt”

Hamid Zarghampour var själv en av initiativtagarna till Drive Me-projektet, som utöver Volvo Cars omfattar en rad andra aktörer. Projektet har varit mycket lärorikt ur forskningssynpunkt, menar han. Under tiden det har pågått har också en viktig insikt formats.

– Tekniken är inte mogen. Datorer bakom ratten skulle minska antalet döda. Men folk dör. Det är inte okej, säger han och syftar på de senaste årens dödsolyckor (se faktaruta).

Samtidigt poängterar han att automatiseringen har hög potential att lösa många av dagens utmaningar, som trängseln och klimatet.

– Vi kan inte vänta tills allt är perfekt.

Några större ingrepp i infrastrukturen för att möjliggöra automatiseringen ser inte ut att vara nödvändiga, menar han. Men han utesluter heller inte att det kan komma att inrättas separata filer för automatiserade nyttotrafikfordon, på samma sätt som det i dag finns särskilda bussfiler.

Läs mer: Så fördelas jättarnas patentsatsningar på självkörande teknik

Han tror i stället att den avgörande punkten för Trafikverkets del kommer att handla om att digitalisera och tillgängliggöra datan som ett uppkopplat transportsystem medför.

Det kan handla om data som inhämtas från fordonen, exempelvis om att det är halt. Informationen kan förmedlas till fordon i närheten och till entreprenören som sköter saltningen. Just denna funktion testas i projektet Digital vinter.

Fordonsdatan en utmaning

Utmaningen ligger i hur fordonsdatan ska hanteras. En tillverkare är kanske inte sugen på att lägga stora utvecklingskostnader på en funktion och sen dela med sig av datan som genereras. Inom den europeiska biltillverkarorganisationen Acea förs just nu diskussioner på temat. Trafikverket genomför också en förstudie kring en datautbytesplattform.

– Jag har sagt att det är viktigt att veta vad vi gör med datan. Vi kan inte dela ut den till andra. Men vi kan använda den för bättre planering och underhåll, säger Hamid Zarghampour.

Läs mer: Busspendlare kan snart åka förarfritt

För att få tillverkarna att dela med sig kan handelsplattformar behövas, där dataägarna får incitament att dela med sig av datan genom att få betalt för den. Trafikverket kan komma att handla upp data på en sådan plattform, och dela med sig av den för en säkrare användning av vägnätet.

– Det här kommer ur många diskussioner i Drive Me-projektet. Vi behöver få till det, säger han.

Tre dödsolyckor med självkörande fordon

Mars 2018: En fotgängare avlider efter att ha blivit påkörd av en av Ubers själv-körande Volvo XC90-bilar i Arizona.

Mars 2018: Föraren av en Tesla Model X i Autopilot-läge avlider efter att bilen kört rakt in i en betongbarriär i Kalifornien.

Maj 2016: Föraren av en Tesla Model S i Autopilot-läge avlider efter att ha kört under en lastbil som gjorde en vänstersväng i Florida.

Johan Kristensson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt