Fordon

Även efter autonom biltur vill de inte släppa all kontroll

Foto: SAE
Foto: SAE

SAE har undersökt inställningen hos de som har fått åka med en självkörande bil. Efter upplevelsen föredrog 73 procent att kunna dela kontrollen med fordonet – och 92 procent ville ha ett nödstopp.

Publicerad

En rad undersökningar har frågat konsumenterna om hur de ser på autonoma bilar – och i USA går utvecklingen långsamt. I J.D. Powers marknadsundersökning från i år svarade över hälften av deltagarna att de såg det som osannolikt att de någonsin skulle köpa eller leasa en självkörande bil.

Men egen erfarenhet kan bidra till att skingra skepticism och öppna sinnet. Nu har organisationen SAE International samlat in uppfattningarna hos personer som faktiskt har haft möjlighet att färdas i ett självkörande fordon. Trots upplevelsen är det många av deltagarna som fortfarande vill ha ett finger med i bilkörningen.

SAE:s undersökning omfattar 1 395 personer som deltog i fyra demonstrationer mellan 2017–2019, i Los Angeles, Detroit samt två platser i Florida. Totalt har de erbjudit 2 000 åkturer i bilar med en autonomi på nivå 3 och nivå 4. En säkerhetsförare fanns med vid samtliga tillfällen.

SAE har genomfört enkäter innan demonstrationen och jämfört svaren med hur deltagarna uppfattade den autonoma tekniken efter upplevelsen. Sex procent av deltagarna hade åkt med autonoma fordon tidigare. Inför demonstrationerna var 82 procent av deltagarna positivt inställda till självkörande bilar och efter åkturen var det 10 procent som uppgav att deras entusiasm hade ökat.

Det visade sig dock att en majoritet inte gillade att helt släppa kontrollen över bilen. 73 procent uppgav att de föredrog att dela kontrollen med fordonet, och hela 92 procent sa att självkörande bilar måste ha ett nödstopp som kan aktiveras av passageraren.

77 procent sa att de aktivt skulle söka efter möjligheten att få åka med självkörande bilar igen – och 76 procent sa att upplevelsen i det autonoma fordonet var lika bra eller bättre än att bli körd av en mänsklig förare. 72 procent ansåg samtidigt att systemen i bilar med avancerade förarstöd fyller samma funktion som systemen i autonoma fordon. 

Det var bara 12 procent som trodde att den självkörande tekniken skulle kunna bidra till kortare restider. 37 procent ansåg att autonomin primärt kommer att öka säkerheten och minska antalet dödsfall i trafiken. 31 procent såg tekniken som en möjlighet för att öka äldres mobilitet.

SAE International samlar 138 000 medlemmar som arbetar med utveckling av fordonsteknik – och organisationen står bland annat bakom den satta standarden för de olika nivåerna inom bilautomation.