Fordon

Amerikanskt i toppen när autonomi rankas

Så här ser matchen om autonoma fordon ut just nu, enligt Navigant research.
Så här ser matchen om autonoma fordon ut just nu, enligt Navigant research.
GM:s elbil Chevrolet Bolt. Foto: Jim West / Alamy
GM:s elbil Chevrolet Bolt. Foto: Jim West / Alamy

GM, Ford, Daimler och Renault-Nissan hamnar i topp när företag med siktet inställt på autonoma fordon rankas.

Publicerad

Chicago-baserade marknadsundersökningsföretaget Navigant research, med 2 500 anställda, har gjort en analys av hur 18 företag placerar sig i förhållande till varandra i jakten på autonoma fordon.

Företegen har placerats i en matris med utförande på ena skalan och strategi på den andra. Fyra olika kategorier har definierats: Ledare, medtävlande (contenders), utmanare (challenger) och följare.

I kategorin ledare hamnar de fyra stora biltillverkarna GM, Ford, Daimler och Renault-Nissan.

Bland de medtävlande finns en rad företag av olika karaktär: Volkswagen, BMW, Google-företaget Waymo, Volvo/Autoliv/Zenuity, underleverantören Delphi, Hyundai, komponenttillverkaren ZF, Toyota, Tesla och PSA Peugeot Citroën.

Läs mer:

Honda, programvarubolaget Nutonomy, kinesiska sökmotorföretaget Baidu och taxiföretaget Uber har placerats i kategorin utmanare.

Inget företag placerades i kategorin följare. Navigant research påpekar att det inte är en fullständig rapport eftersom det finns många mindre bolag med liten geografisk räckvidd eller bristande teknisk förmåga.

Alla rankade företag utvecklar kompletta system som dessutom ofta innefattar en mobilitetslösningar. Navigant research förväntar sig att de flesta kommer att använda självkörande fordon genom mobilitetstjänster snarare än individuellt ägande (ungefär som att många i dag betalar för en musiktjänst i stället för att köpa cd-skivor).

Utförande och strategi

Navigant research har kartlagt företagens förmåga till utförande genom följande parametrar:

Försäljning, marknadsföring och distribution.

Produktens kapacitet

Produktens kvalitet och pålitlighet

Företagens strategi har kartlagts genom följande parametrar:

Vision

Marknadsstrategi

Samarbetspartners

Långsiktig produktionsstrategi

Befintlig teknologi