Fordon

Allt färre jobbar i fordonsindustrin

Den ekonomiska krisen ledde till att 24 000 arbetstillfällen försvann i den svenska fordonsbranschen. Det visar en ny rapport från Vinnova.

Publicerad

Under åren 2006 till och med 2010 minskade antalet anställda i fordonsindustrin med 20 procent. Totalt minskade fordonstillverkarna och deras underleverantörer personalstyrkan med 24 000 personer enligt en ny rapport från innovationsmyndigheten Vinnova.

Cirka 117 000 personer jobbade i fordonsindustrin år 2006, varav mer än hälften hos de fyra stora: Volvo, Scania, Volvo Personvagnar och Saab Automobile. Under de ekonomiska krisåren sjönk totalsiffran till 93 000. Störst var minskningen inom personbilstillverkningen, bland annat på grund Saab-krisen. Lastbilstillverkarna Volvo och Scania klarade sig däremot bättre enligt rapporten.

Vid sidan av den ekonomiska krisen beror minskningen på ökad konkurrens från tillväxt- och lågkostnadsländer. Inom branschen pågår också en ständig rationalisering.

Exporten rasade, men den har i stor utsträckning återhämtat sig sedan, visar rapporten. 2011 uppgick den till 141 miljarder kronor vilket är ungefär i samma storleksordning som 2005 men lägre än 2006.

Även sysselsättningen har återhämtat sig efter 2010. Hur många som nyanställts hos alla de 398 företag som ingår i undersökningen finns dock ännu inga siffror på, men bara hos Scania, Volvo och Volvo Personvagnar ökade antalet anställda i Sverige med 10 procent under 2011. Samtidigt försvann ungefär 3000 arbetstillfällen i samband med Saabs konkurs i december 2011.

Läs hela rapporten här