Opinion

”Visa på bredden i ämnet teknik”

Amelie von Zweigbergk,Teknikföretagen
Chef för avdelningen Industriell utveckling
Amelie von Zweigbergk,Teknikföretagen Chef för avdelningen Industriell utveckling

REPLIK. Jämställdhetsproblematiken i ingenjörsutbildningarna är så djupt rotad att det inte räcker med genuskurser för att förändra situationen, anser Amelie von Zweigbergk från arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen.

Det är bra och mycket välkommet att det nu förs en debatt om jämställdheten i svenska ingenjörsutbildningar. KTH-studenterna Adelina Eriksson och Hanna Thenór Årström ser problemen främst som en klassrumsfråga som kan lösas med särskilda genuskurser medan en annan representant från KTH, Ina Djurestål, hellre vill se mer arbete kring frågorna redan i yngre åldrar.

Teknikföretagens medlemsföretag leder Sveriges export och därmed landets tillväxt. För sin fortsatta utveckling och överlevnad är de beroende av duktiga ingenjörer med en förmåga att tänka brett kring nya lösningar och innovationer. Bland de anställda behövs därför en mångfald av erfarenheter som kan komma till användning i produktion och utveckling.

Från arbetsgivarhåll kan vi konstatera att en jämnare könsfördelning inom ingenjörsutbildningarna är en förutsättning för en jämnare könsfördelning i våra medlemsföretag.

Många olika satsningar har gjorts genom åren för att öka andelen tjejer i tekniska utbildningar. Satsningarna har utgått från att fler tjejer skulle välja teknikutbildningar om de bara fick en korrekt bild av utbildningarna och de yrken de leder till. Men trots stora informationsinsatser har tjejer ändå fortsatt att välja utbildning efter ungefär samma mönster som tidigare. Vi tror att utbildningarnas utformning och image bidrar till att de inte attraherar fler tjejer.

I våra undersökningar ser vi att tjejer inte primärt väljer en teknikutbildning utifrån ett brinnande teknikintresse, utan snarare för att man vill använda kunskaper från utbildningen i framtida yrkesroller som helst inkluderar viktiga samhällsfrågor. Det här gör att många tjejer har svårt att identifiera sig med gymnasieskolans teknikprogram och högskolans ingenjörsutbildningar, där man fortfarande bejakar ett genuint teknikintresse som den viktigaste faktorn för framgång.

Ett genusperspektiv måste givetvis finnas med i utformningen och genomförandet av teknik- och ingenjörsutbildningar på gymnasiet och i högskolan. Men att inrätta särskilda genuskurser som ett utanpåverk eller som ett enkelt alibi som skolorna kan peka på för att sen bocka av frågan är inte rätt väg. Jämställdhetsproblematiken är djupare rotad än så. Istället måste teknikutbildningarna och vi som arbetsgivare visa på bredden i teknikämnet. Vi måste lyfta fram teknikens samhällsbärande roll, dess kreativa och sociala tillämpningar och allt mer framträdande funktion i varje människas liv.

Precis som Ina Djurestål är vi övertygade om att förändringsarbetet måste påbörjas i tidig ålder. Teknikföretagen har i många år varit djupt involverade i teknikämnet i grundskolan och sett en mycket positiv utveckling av ämnet och undervisningen. Men det finns en hel del kvar att ta tag i. Vi menar bland annat att ämnet inte kan få den ställning och status det förtjänar om det inte har en egen timplan som särskiljs från de naturvetenskapliga ämnena och om det inte finns behöriga tekniklärare som kan bedriva undervisningen utifrån en bred förståelse för ämnet.

I dag är könsfördelningen bland de anställda i våra medlemsföretag omkring 80 procent män och 20 procent kvinnor, en obalans som dessvärre inte har ändrats nämnvärt de senaste 40 åren. Från Teknikföretagens håll har vi en viktig uppgift att visa upp teknikämnets bredd och yrkesroller som inte är könsstereotypa som gör att både tjejer och killar attraheras av de utbildningar som yrkena kräver. Men vi behöver hjälp på vägen av utbildningssystemet.

Amelie von Zweigbergk,Teknikföretagen

Chef för avdelningen Industriell utveckling

Kommentarer avstängda

Det finns inte möjlighet att kommentera artikeln. Skälet till det är att alltför många inlägg i den pågående debatten bröt mot Ny Tekniks regler. Dessa kan du läsa här.
Vi på Ny Teknik vill ha en konstruktiv diskussion i våra forum och förbehåller oss rätten att stänga kommentarsfält när de inte lever upp till vår standard.

Vill du svara på artikeln? Skicka en insändare till redaktionen@nyteknik.se
Med vänlig hälsing/ Susanna Baltscheffsky, chefredaktör