Bygg

Svenska gruvarbetare fick överdos av röntgenstrålning

Aitikgruvan strax utanför Gällivare ägs av Boliden Mineral och är Europas största koppargruva. Foto: Från Boliden Minerals reklamfilm i samband med invigningen av det nya anrikningsverket.
Aitikgruvan strax utanför Gällivare ägs av Boliden Mineral och är Europas största koppargruva. Foto: Från Boliden Minerals reklamfilm i samband med invigningen av det nya anrikningsverket.

Fyra personer fick högre strålningsdoser än vad en arbetstagare får ta emot på ett helt år när strålningsolyckan inträffade i Aitikgruvan förra året. Nu anmäls Boliden för brott mot strålskyddslagen.

Publicerad

Olyckan inträffade den 2 december i fjol när personal från Boliden Mineral exponerades för röntgenstrålning under en reparation av en röntgenutrustning.

Femton personer utsattes för strålningen och fick föras till sjukhus.

Strålskyddsmyndigheten är nu färdig med sin utredning. Myndigheten konstaterar att fyra personer utsattes för högre strålning än en arbetstagare får ta emot på ett helt år enligt myndighetens föreskrifter.

– Som tillståndshavare har Boliden Mineral långtgående skyldigheter enligt strålskyddslagen och de föreskrifter som är meddelade med stöd av den. Där kan vi se att man har brustit på ganska många områden, säger Johan Strandman, verksjurist på Strålskyddsmyndigheten.

Det saknas bland annat tydliga rutiner för hur strålskyddet ska vara organiserat. Det gäller även praktiska strålskyddsåtgärder, som skyltning och märkning av utrustning och information till personalen om strålkällan och hur farlig den kan vara.

– Sedan handlar det också om bristande utbildning av personalen. De som jobbade med stålkällan när händelsen inträffade höll på med underhållsarbete. De inblandade har inte haft kunskap om hur farligt det här hade kunnat vara, säger Johan Sandman.

Strålskyddsmyndigheten har därför lämnat in en anmälan till åklagare, som nu ska utreda om det skett något brott mot stålskyddslagstiftningen.

– Vi hoppas att det sker så fort som möjligt, säger Johan Sandman.

Den aktuella röntgenutrustningen används till att mäta metallhalt i malm.