Övriga nyheter

Saabs skulder: Över 7 miljarder

Saab står i skuld till uppåt 1 800 svenska och utländska underleverantörer och fordringsägare. Det visar tingsrättens lista över borgenärer.

Publicerad

Listan över företag och privatpersoner, i Sverige och flera andra länder, som anmält att Saab Automobile står i skuld till dem är 36 sidor lång, enligt den borgenärsförteckning som Vänersborgs tingsrätt upprättade den 28 oktober. Det handlar om i storleksordning 1 800 namn.

Enligt Dagens Industri -som i dag publicerar en sammanräkning av de hittills kända skulderna i Saab -uppgår Saabs samlade skuld till i runda slängar över 7 miljarder kronor.

  1. Den största fordringsägaren är den tidigare ägaren General Motors. Saabs skuld till GM uppgick i september till omkring 2, 9 miljarder dollar.
  2. Därefter kommer Europeiska investeringsbanken, EIB, som lånat ut 217 miljoner euro eller nära 2,2 miljarder kronor till Saabs teknik- och forskningsutveckling. Här har svenska staten i form av Riksgälden ställt sig i garant för lånet. Men Riksgälden har sin säkerhet i Saabs framgångsrika reservdelsdistributör och dotterbolag Saab Automobile Parts i Nyköping. Panten utgörs av 100 procent av aktierna och, enligt konstruktionen, ska vinsten i Saab Automobile Parts användas för att betala av på lånet hos EIB när det är så dags. Även 100 procent av aktierna i det mindre dotterbolaget, Saab Automobile Tools är pantsatta hos staten. Men också det bolaget liksom Saab Automobile Powertrain har i dag begärt i konkurs.
  3. På tredje plats på skuldlistan hamnar leverantörsskulderna. Enligt TT uppgår de till nära 2 miljarder kronor. I senaste kvartalsrapporten skriver Saab att de uppgår 1, 3 miljarder kronor. Saab har, enligt DI, också lånat omkring en halv miljard kronor i fonden Gemini. Det är dock oklart om hela eller delar summan verkligen har betalats ut. Samtidigt har det kinesiska företaget Youngman investerat cirka 600 miljoner kronor.
  4. Det finns också andra skulder. Saab har sedan 2010 skulder till flera dotterbolag. Revisorerna uppgav i somras att de uppgår till nära 800 miljoner kronor. Det är dock oklart om dessa kan räknas in ibland leverantörskulderna.

Saab har under året också tagit ut koncernbidrag från sina dotterbolag, bland dem Saab Automobile Parts, som också de kan komma att utredas vid en konkurs.

I den konkursansökan som lämnades in av vd Victor Muller i morse uppskattas bolagets tillgångar för närvarande till cirka 3 miljarder kronor.