Bygg

Regeringen vill ge Cementa mer tid genom lagändring

Näringsminister Ibrahim Baylan (t.v.) och miljö- och klimatminister Per Bolund håller under tisdagen en digital pressträff med anledning av situationen kring cementtillverkningen i Slite. Foto: Erik Simander/TT
Näringsminister Ibrahim Baylan (t.v.) och miljö- och klimatminister Per Bolund håller under tisdagen en digital pressträff med anledning av situationen kring cementtillverkningen i Slite. Foto: Erik Simander/TT

Regeringen vill ge Cementa ytterligare åtta månaders möjlighet att bryta kalksten på Gotland, enligt miljö- och klimatminister Per Bolund.

Publicerad Uppdaterad

Regeringen och berörda myndigheter arbetar intensivt för att minimera risken för allvarliga konsekvenser om cementtillverkningen i Slite på Gotland upphör i höst.

Därför förbereds tillfälliga och tidsbegränsade förändringar i miljöbalken för att avvärja risken för allvarliga samhällskonsekvenser.

Förändringarna ger Cementa en möjlighet att fortsatt täkt- och vattenverksamhet inom ramen för det befintliga tillståndet, säger Per Bolund (MP) på tisdagens pressträff.

"Blottat sårbarhet"

Enligt näringsminister Ibrahim Baylan har Cementa kalksten kvar att bryta i Slite för ungefär åtta månader inom ramen för dagens tillstånd. Genom lagändringen som regeringen planerar kan alltså Cementas tillstånd utsträckas i tid.

– Det innebär inte att vi utvidgar nuvarande tillstånd i volym, bara i tid. Den sten Cementa har tillstånd att bryta kan brytas åtta månader efter 31 oktober, säger Per Bolund.

Bakgrunden är att Cementas kalkstensbrytning i Slite har ställts inför hotet om tvärstopp redan i oktober, sedan Mark- och miljööverdomstolen i början av juli avslog en ansökan om ett nytt 20-årigt tillstånd för verksamheten.

Domstolen avvisade ansökan med motiveringen att Cementas miljökonsekvensbeskrivning var undermålig.

Effekterna av domstolsbeslutet kan enligt branschföreningen Byggföretagen bli stora, då cirka 75 procent av den cement som används i svensk samhällsbyggnad kommer från Slite.

– Situationen har helt uppenbart blottat en allvarlig sårbarhet, säger näringsminister Ibrahim Baylan (S) på pressträffen.

Han upplever att det finns ett brett politiskt stöd för de åtgärder som nu vidtas av regeringen.

– Det finns en stor angelägenhet för att minimera både de risker och de eventuella konsekvenserna. Och jag hoppas och tror att riksdagen kommer att behandla detta med den seriositet och med den hast som det kräver, säger Baylan.

Han håller inte med om att regeringen ur ett rättssäkerhetsperspektiv har gett sig in på ett sluttande plan genom att hjälpa ett enskilt bolag i ett tillståndsärende som har fastnat i en domstolsprövning.

– Vi går inte in i rättsprocessen. Den handlar om ett utökat tillstånd, säger han.

– Det vi gör och det som är viktigt för oss som regering är att minimera konsekvenserna för bostadsbyggande, infrastrukturprojekt, för energiomställning med mera. Det är både vårt ansvar och vår plikt att göra detta, tillägger han.

"Rättsligt tveksam"

Cementa – som lämnade in sin ansökan om förlängt och utvidgat tillstånd för fyra år sedan – har begärt prövningstillstånd i Högsta domstolen (HD) för att häva överdomstolens beslut och därmed kunna fortsätta verksamheten. Enligt Cementa var överdomstolens handläggning av ärendet felaktig och rättsligt tveksam. Men det är ännu oklart om HD, som beslutat att inte ge målet förtur, ens kommer att ta upp fallet.

Om rättsprocessen kring cementtillverkningen säger miljöminister Per Bolund att "tillstånd ska bara ges om verksamheten lever upp till de krav lagen ställer".

Ansvaret för att visa det ligger på den sökande verksamheten, och det är ingenting som ändras i dag, enligt Bolund.

– Det är viktigt att domstolsprocessen fortsätter och att den får ha sin gång, säger han.

Lagändring för att undvika skador på utrustning

Redan tidigare i augusti presenterade regeringen ett förslag om en ändring i förordningen om vattenverksamheter. Förslaget innebär att en vattenverksamhet som består av att leda bort grundvatten i en täkt för kalksten ska omfattas av anmälningsplikt i stället för tillståndsplikt.

Syftet är att möjliggöra att en täkt hålls fri från inträngande grundvatten så att utrustning och infrastruktur inte skadas i väntan på prövningen av ett förnyat täkttillstånd.

– Därmed kan svårflyttad utrustning bevaras, säger Ibrahim Baylan.

I promemorian skriver miljödepartementet uttryckligen att förslaget har utformats med tanke på den situation som uppstår den 31 oktober 2021 när Cementas nuvarande tillstånd till täkt- och vattenverksamhet löper ut. Ändringen föreslås träda i kraft i början av september 2021 och upphävas vid utgången av 2022.

Moderaternas näringspolitiske talesperson Lars Hjälmered anser att dagens beslut var nödvändigt. Samtidigt anser han inte att regeringen har gjort tillräckligt för att ta reda ut grundproblemet.

– Det här löser inte cementkrisen, säger han.

Vilka krav som ställs för att industrier ska få beviljade tillstånd måste vara tydligare formulerade, anser han.

Artikeln har uppdaterats.