Innovation

Poröst material kan omvandla bensin till diesel

ITQ-39 har en porös struktur med flera kanaler som små molekyler kan passera igenom.
ITQ-39 har en porös struktur med flera kanaler som små molekyler kan passera igenom.
Xiaodong Zou
Xiaodong Zou

Ett nytt material kan lösa bristen på diesel. Genom sin porösa struktur har materialet unika egenskaper för att omvandla bensin direkt till diesel.

Publicerad

Materialet är ett aluminosilikat som har fått namnet ITQ-39 och tillhör klassen zeoliter. Det har tillverkats av en forskargrupp i Valencia och dess atomstruktur har bestämts av en forskargrupp vid Stockholms universitet.

Resultaten presenterades nyligen i en artikel i Nature Chemistry.

Materialet har visat sig vara en mycket bra katalysator för att omforma bensin till diesel. Det är en process som blir allt viktigare i takt med att efterfrågan på diesel ökar.

-Materialet har testats i labbet i Valencia och det visade sig att det är väldigt bra. Det har en bättre förmåga att omvandla bensin till diesel än de katalysatorer som finns i dag, säger professor Xiaodong Zou, som har lett forskargruppen i Stockholm.

Intresset för det nya materialet är redan stort. Ett stort oljebolag funderar på att köpa patentet.

-Det finns ett stort behov av att få nya katalysatorer som kan konvertera mer olja till bensin och diesel så det finns ett väldigt stort industriellt intresse. Nu vet vi hur strukturen på ITQ-39 ser ut, nu kan vi modifiera den så att det blir ännu bättre, säger Xiaodong Zou.

Materialet har en porös struktur som gör att små molekyler kan transporteras genom det. På sin väg kan molekylerna reagera med andra molekyler och på så sätt bilda en önskad produkt.

ITQ-39 är det mest komplexa zeolitmaterialet som har upptäckts. Till skillnad från de flesta andra kristallina material är atomstrukturen inte perfekt ordnad, utan den karaktäriseras av ett slags ordnad oordning.

Zeoliter

Zeolit betyder kokande sten på grekiska. Zeoliter är ett samlingsnamn för en grupp naturliga och syntetiska material med en öppen kristallstruktur.

De består i huvudsak av aluminiumsilikat och omfattar cirka 60 naturligt förekommande mineraler och ett hundratal syntetiska motsvarigheter. Zeoliterna innehåller mängder av nanometerstora porer och kanaler och kan användas som katalysatorer, jonbytare och adsorbenter.

Genom att zeoliterna genomkorsas av så många porer får de en mycket stor intern yta. Ett gram av en zeolit kan ha ungefär lika stor yta som en halv fotbollsplan.