Bygg

Politiker vill stoppa tunnelbygget i Göteborg

Västlänken, den planerade järnvägstunneln under Göteborg, är omtvistad och har mötts av protester. Foto: Karin Olander / TT
Västlänken, den planerade järnvägstunneln under Göteborg, är omtvistad och har mötts av protester. Foto: Karin Olander / TT
Det första spadtaget till bygget av Västlänken togs av Lena Erixon, generaldirektör Trafikverket, Mattias Landgren, statssekreterare på Näringsdeprtementet, Ann Sofie Hermansson, kommunstyrelsens ordförande i Göteborg och Johnny Magnusson, regionstyrelsens ordförande i Västra Götalandsregionen. Foto: Thomas Johansson/TT
Det första spadtaget till bygget av Västlänken togs av Lena Erixon, generaldirektör Trafikverket, Mattias Landgren, statssekreterare på Näringsdeprtementet, Ann Sofie Hermansson, kommunstyrelsens ordförande i Göteborg och Johnny Magnusson, regionstyrelsens ordförande i Västra Götalandsregionen. Foto: Thomas Johansson/TT

Tågtunneln Västlänken skakar om politiken i Göteborg.

Publicerad

Bygget är påbörjat, enligt gamla beslut i bred enighet.

Men två lokala partier samt SD vill stoppa tunneln, och Socialdemokraterna har rasat i opinionsmätningar efter 24 år vid makten.

Västlänken är en åtta kilometer lång slinga för pendeltåg, som huvudsakligen ska gå i tunnel under Göteborgs centrum med flera nya stationer.

Den ingår i en stor satsning på infrastruktur, kallad Västsvenska paketet, som fick brett politiskt stöd när avgörande beslut togs för snart tio år sedan. Men just Västlänken, och att paketet delvis finansieras med trängselskatt, har väckt mycket kritik.

Det nya partiet Demokraterna vill att Göteborg säger upp avtalet med bland annat staten och flera regioner om Västlänken. Demokraterna fick drygt 18 procent i en lokal opinionsmätning som Göteborgs-Posten publicerade före midsommar. Moderaterna fick knappt 19 procent, Socialdemokraterna knappt 15.

Uteslöts ur M

Demokraternas ledare Martin Wannholt blev utesluten ur Moderaterna efter valet 2014. Han satt kvar i kommunstyrelsen genom samarbete med Vägvalet, ett några år gammalt parti som också vill stoppa Västlänken.

Wannholt beskriver Västlänken som ett politiskt hittepå-projekt utan folkligt stöd, som gräver upp staden i tio år utan att medföra någon nytta. Men stödet för Demokraterna beror inte bara på tågtunneln, tror han.

– Det stora problemet i Göteborg, där Västlänken bara är ett i en lång rad bevis, är den totala avsaknaden av ledning och styrning, säger Martin Wannholt.

Han är bland annat kritisk till hur det rödgröna S+V+MP-styret hanterat förskola, skola och äldreomsorg, och till en satsning på produktion av biogas.

Gammalt missnöje

Frågorna om infrastruktur är dock avgörande, anser Folke Johansson, professor emeritus i statskunskap i Göteborg.

– Det har under lång tid varit ett stort missnöje med politikerna i Göteborg, och kanske i första hand med Socialdemokraterna, säger han.

– Diskussionen kring trängselskatten var kanske den riktigt stora, utlösande frågan. Man lyckades inte övertyga om att den var något som skulle minska trängseln. Sedan har vi Västlänken. Det är få som tror att den får någon stor positiv betydelse. Många är också rädda att de ekonomiska ramarna inte ska hålla, och att det ska drabba Göteborg.

Johansson bedömer att Demokraterna vill placera sig någonstans i mitten på den politiska skalan. Det underlättas av att tre av partiets ledande namn nyss lämnat Socialdemokraterna eller Miljöpartiet.

Slåss om SD-väljare

Demokraterna har visat sig bra på att fånga upp missnöjet mot politiker.

– Det gör att SD inte har samma starka position i mätningarna här som i landet som helhet. De slåss ju delvis om samma missnöje, anser Folke Johansson.

Demokraterna ställer upp i kommunvalet i Göteborg och regionvalet i Västra Götaland. Kommunalt kan partiet tänka sig att samarbeta med Alliansen.

– Men då måste de ändra sig om Västlänken, säger Martin Wannholt beslutsamt.

Snabbt beslut

Socialdemokraterna har suttit vid makten i Göteborg sedan 1994. Raset i opinionsmätningarna har både lokala och rikspolitiska orsaker, enligt Folke Johansson.

– Vi har helt klart varit för dåliga på att förklara nyttan med Västsvenska paketet, säger Ann-Sofie Hermansson (S), som blev ordförande i Göteborgs kommunstyrelse tidigt 2016.

Hon medger också att det gick fort när paketet klubbades igenom.

– Det öppnades ett läge där vi fick statliga pengar om vi också införde trängselskatt. Så kommunen gick med på det, i bred politisk enighet.

– Det kan ha givetvis gett väljarna en känsla av att inte ha fått vara med och bestämma, säger Hermansson.