Bygg

Panamakanalen rustas upp

Befintliga slussar mot Stilla havet. Foto: Panama Canal Authority
Befintliga slussar mot Stilla havet. Foto: Panama Canal Authority
Så ska upprustningen gå till. Grafik: Ingemar Franzén
Så ska upprustningen gå till. Grafik: Ingemar Franzén

Lagom till 100-årsdagen, 2014, ska den livsviktiga pulsådern för sjöfarten, Panamakanalen, få en ansiktslyftning.

Publicerad

Den 94 år gamla Panamakanalen måste upprustas för att klara den ökande containerfrakten på så kallade superpanamax-skepp mellan Asien och USA:s östkust.

Projektet omfattar byggande av tre slussar i nya kanaler både vid infarten från Atlanten och Stilla havet. Flera delar av kanalen måste också breddas och göras djupare för att klara de större fartygen.

Till slussarna byggs dessutom ett bassängsystem som ska spara på vattnet från Gatunsjön. Tillrinningen till sjön är periodvis mindre än den mängd vatten som rinner ut i havet genom slussarna, vilket får vattennivån att sjunka i sjön.

Åtgärden ska på sikt höja vattennivån med cirka 0,5 meter. Hela projektet är kostnadsberäknat till 5,25 miljarder dollar och kanalkonsortiet hoppas på invigningfest på hundraårsdagen för kanalen, den 15 augusti 2014.