Bygg

Öresundsbron kan få tunnel-sällskap

Öresundsbron. Foto: All Over Press Sweden / IBL
Öresundsbron. Foto: All Over Press Sweden / IBL

Öresundsbron har knutit ihop Sverige med Danmark i 17 år. Men på sikt kan den få sällskap av ytterligare en dansk-svensk länk. Nu lyfts frågan om en tunnel mellan Helsingör och Helsingborg till nationell nivå i båda länderna.

Publicerad

(Artikeln har uppdaterats)

HH-förbindelsen kallas den, en sedan många år diskuterad förbindelse mellan Skåne och Själland. På regional nivå är politiker överens om att tunneln behövs och så sent som i maj uppvaktade samarbetsorganet Greater Copenhagen & Skåne Committee regeringarna i Danmark och Sverige med ett brev om att tunneln är viktig för att stärka ekonomisk tillväxt och utveckling i Öresundsregionen.

Och nu fördjupas samarbetet mellan Danmark och Sverige på nationell nivå i frågan om HH-förbindelsen genom en strategisk analys.

– Det finns en grogrund och bra bas för ett fortsatt arbete. Först när de båda länderna gemensamt börjar bena i frågorna finns det ju en möjlighet att komma vidare, säger Lennart Andersson, regional direktör för Trafikverket i Syd, till TT och betonar att samarbetet mellan länderna ökar chansen för att tunnelprojektet kan förverkligas.

Men Öresundsbrons kapacitet bedöms räcka ett bra tag framöver både på väg- och järnvägssidan, konstaterar Sverigeförhandlingen och Trafikverket i en utredning som gjorts med danska Transportministeriet. Inte heller när försenade Fehmarn Bält-förbindelsen, tunneln mellan Danmark och Tyskland, är färdig väntas kapaciteten bli ett problem.

– När Fehmarn Bält öppnas, kanske 2028, finns det en farhåga och någon form av bild att Öresundsförbindelsen inte längre räcker till. Men vårt gemensamma arbete visar att den räcker bra länge än, säger Lennart Andersson.

Läs mer:

Poängerna med en HH-förbindelse är framför allt kortare restider, ge en större arbetsmarknad och öka integrationen i norra Öresundsregionen, visar en utredning som gjorts av danska Transportministeriet, Trafikverket och Sverigeförhandlingen.

– Men det finns också ett sårbarhetsperspektiv. Vi har ju trots allt bara en förbindelse och skulle något hända med den är det väldigt sårbart, säger Lennart Andersson.

Ländernas analys ska dels fokusera på en ren vägförbindelse och dels på en kombinerad förbindelse med både väg och räls för persontåg. I tre år väntas arbetet pågå och det ska bland annat ge svar på om tunnelprojektet är ekonomiskt hållbart. Utgångspunkten är att den dansk-svenska förbindelsen ska finansieras av de som använder den.

”Det verkar finnas goda möjligheter att bygga och finansiera en fast HH-förbindelse genom användarbetalning, som man är van vid från Stora Bält och Öresund. De ska vi nu undersöka närmare i en strategisk analys tillsammans med svenskarna”, säger Ole Birk Olesen, transport- byggnads- och bostadsminister i ett pressmeddelande.

Öresundsbron förbinder Sverige med Danmark sedan år 2000. Precis som bron över Stora Bält i Danmark finansieras broarna genom brukaravgifter.

Om tunneln mellan Helsingborg och Helsingör slutligen får grönt ljus lär det dröja innan trafiken släpps på.

– Från beslut om finansiering eller beslut om genomförande är det säkert tjugo års leveranstid för en sådan här förbindelse, säger Lennart Andersson.

Gilla Ny Teknik på Facebook