Digitalisering

Ny progamvara ska hitta de farliga asteroiderna

Visualisering av solsystemets asteroidbälte. Foto: University of Washington
Visualisering av solsystemets asteroidbälte. Foto: University of Washington

Deras programvara sållar igenom andras data i jakten på hot. Vid en första körning av systemet hittades 104 tidigare okända objekt.

Publicerad

Stora asteroider susar med jämna mellanrum förbi nära jorden, exempelvis den 21 mars förra året. Bumlingen med en diameter på 900 meter upptäcktes för 20 år sedan. Men det är inte alltid de upptäcks i så god tid.

The B612 Foundation bildades 2002 som en reaktion på att amerikanska myndigheter inte tog asteroidhotet på nog stort allvar. Initialt var målsättningen att samla in pengar till ett eget teleskop för ändamålet, men efter att Nasa hade tagit på sig uppgiften så valde den privata organisationen att rikta om sina medel.

2017 drog B612 Foundation igång the Asteroid Institute. Där arbetar man med att upptäcka asteroider som gömmer sig i den data som astronomer samlar in för andra forskningsändamål. Nu har de fått ett nytt verktyg, skriver institutet i ett pressmeddelande.

Då flaggas objektet som en asteroid

I samarbete med University of Washington har man tagit fram en algoritm som kan gallra i det enorma underlaget och identifiera potentiellt farliga asteroider. Ett problem var att grunddatan saknade så kallade tracklets, det vill säga en serie observationer av ett objekt som görs under en natt. Den nya programvaran kan dock förutse detta och visa en bana baserat på en enda ljuspunkt.

Mjukvaran har fått namnet tracket-less heliocentric orbit recovery, förkortat Thor. Den gör antaganden om riktning samt hastighet, bland annat med stöd av att asteroider följer vissa banor.

Systemet skapar testbanor som följs upp av nya observationer, och efter fem–sex sådana observationer inom några veckor så flaggas objektet som en potentiell asteroid.

Noirlab source catalog (NSC) består av nära 68 miljarder observationer gjorda av the National optical astronomy observatorys teleskop 2012–2019. Som en första demonstration gick Thor igenom datan från 30 dagar och hittade då 104 tidigare okända objekt. För detta krävdes tunga molnberäkningar och molnlagring, som levererades av Google.