Innovation

Efter larmet om mikroplast: Nu kommer lekplatser med kork

Underlaget av kork testas på en lekplats på Värmdö. Foto: Alexander Wallstrom
Underlaget av kork testas på en lekplats på Värmdö. Foto: Alexander Wallstrom
Spillmaterial från korkprodukter finfördelas och gjuts samman till ett lekplatsunderlag. Foto: Alexander Wallstrom
Spillmaterial från korkprodukter finfördelas och gjuts samman till ett lekplatsunderlag. Foto: Alexander Wallstrom

Gummimattor på lekplatser kan släppa ifrån sig mikroplast som till slut hamnar i hav och sjöar. Ett svenskt företag har utvecklat ett alternativ: Underlag av kork.

Publicerad

Gummimattor används på lekplatser och skolgårdar för att minska risken för skador om barnen faller när de leker. Nackdelen är att mattorna kan läcka små partiklar av plast.

Mikroplast är ett miljöproblem som har uppmärksammats allt mer på senare tid. När plastpartiklarna hamnar i sjöar och hav kan fiskar och andra vattenlevande organismer äta dem och ta skada.

Nu har det svenska företaget Nordic Surface tagit fram en ny lösning, baserad på kork, som har testats på en lekplats på Värmdö.

”Extremt dränerande” underlag

Företaget framhåller att kork är ett helt naturligt material utan gifter, mikroplaster eller hormonstörande ämnen, samt att kork luktar mindre än gummibaserade underlag och att ytan inte blir lika varm som gummiasfalt.

Produkten, som kallas Corkeen Play, baseras på spillmaterial från korkprodukter tillverkade av kork från korkek. Den består till 90 procent av kork och 10 procent av bindemedlet elastan.

Beläggningen utgörs av två skikt, ett sviktande baslager och ett fast toppskikt. För bästa resultat bör underlaget platsgjutas, enligt företaget.

Nordic Surface beräknar att korkmattan har en livslängd på tio år. Därefter kan den malas ned och återanvändas på gångbanor.

Enligt företaget är kork extremt dränerande och bidrar därmed till lägre belastning på dagvattennätet vid ihållande regn.