Bygg

De 10 bästa gröna byggprojekten

Canmet Materials Technology Laboratory i Ontario, Kanada: Materiallabbets nya utformning sänkte energianvändningen med 70 procent, trots att verksamheten är fylld med energikrävande utrustning. Solskärmen på den västra väggen minskar kylbehovet med hälften och solenergi ger värme på vintern. Regnvatten samlas upp och används bland annat för bevattning. Därmed har byggnadens behov av dricksvatten minskat med 92 procent. Byggnaden stod klar 2011 och certifierades på platinumnivå i miljöcertifieringssystemet Leed 2013. Foto: Peter A Sellar
Collaborative Life Science Building i Portland, USA: Tre universitet delar på utrymmena i den här nya byggnaden vilket gör att undervisningssalen är bokad till långt inpå kvällarna och dyr laboratorieutrustning används tre gånger så mycket som vanligt. Byggnaden bedöms använda 45 procent mindre energi än en jämförbar byggnad. Huset stod klart 2014 och har certifierats på platinumnivån i Leedssystemet. Foto: Alene Davis
Highland Street Townhouses i Boston, USA: De här fyra trevåningshusen med trästomme har utformats för att vara plusenergihus, vilket innebär att de ska kunna generera mer energi än de gör av med. Husen har extra tjocka väggar och på taket finns solceller och solfångare. Bostäderna är enkla att bygga och tänkta som en prototyp för framtida byggande. 2013 stod de klara och projektet har certifierats på platinumnivån i Leed. Foto: Sam Oberter
Hughes Warehouse Adaptive Reuse i San Antonio, USA: En nära 100 år gammal lagerlokal byggdes om till ett nytt kontor. Mycket av materialet återanvändes, till exempel blev betonggolvet till nya markplattor på baksidan och trä från taket användes som trappsteg. Husets belysning styrs automatiskt och på taket finns solpaneler. Projektet stod klart 2012. Foto: Dror Baldinger, Scott Adams, AIA
Military Medical Hospital i San Antonio, USA: Från början såg sjukhuset ut som ett fort, men nu har det försetts med en ny byggnad som binder samman de befintliga huskropparna och ger dem ett nytt uttryck. En spaljé längs husets ena sida skuggar fasaden och leder till att byggnadens kylbehov minskar. Verksamheten i sjukhuset är mycket vattenkrävande, men genom effektiv rördragning och återanvändning av kondensvatten från luftkonditionering har dricksvattenanvändningen minskat med 20 procent. Projektet stod klart 2013. Foto: Charles Davis Smith/AIA
BioInnovation Center i New Orleans, USA: Den här fyra våningar höga byggnaden hyser en inkubator för nya bioteknikföretag. Den använder en tredjedel av den energimängd som brukar gå åt i laboratoriebyggnader i det heta och fuktiga New Orleans-klimatet. Regnvatten samlas upp och används tillsammans med kondensvatten från luftkonditioneringen för att vattna plantor. Projektet har certifierats med guldnivån i Leed. Foto: Timothy Hursley
Sweetwater Spectrum Community i Sonoma, USA: Det här är en ny form av stödboende för vuxna med autism. Byggprojektet omfattar fyra bostäder, ett allaktivitetshus, terapipooler och odlingsutrymmen. Lokalerna har utformats för att minska sinnesintrycken och skapa en förutsägbar miljö. Byggnaderna har försetts med solceller och solfångare och energianvändningen är 88 procent lägre än i en jämförbar byggnad. Projektet stod klart 2013. Foto: Tim Griffith
Tessafaronga Village i Oakland, USA: Flera nya bostadshus för låginkomsttagare har uppförts i ett tidigare förfallet område i Oakland. På platsen låg tidigare en övergiven fabrik och 93 procent av byggnadens material har återanvänts. Husen har solceller och solfångare på taket och certifierats på platinumnivån i Leed. Projektet stod klart 2010. Foto: Matthew Millman
Bullitt Center i Seattle, USA: Den här självförsörjande sexvåningsbyggnaden stod färdig i Seattle 2013. Solpaneler på taket och en bergvärmepump sköter energiförsörjningen. Regnvatten samlas upp på taket och behandlas. Än så länge används det inte som dricksvatten, men systemet är designat för att bli självförsörjande på vatten när nödvändiga tillstånd är på plats. Juryns kommenterar att om ett kontorshus kan byggas som en nollenergibyggnad i Seattle, en av Amerikas molnigaste städer, så kan sådana byggas var som helst i landet. Foto: Nic Lehoux
University Center i New York City, USA: Den här nya byggnaden har klassrum på de första sju våningarna och studentbostäder högst upp. Ett kraftvärmeverk i toppen av byggnaden tar tillvara på värmen som bildar när den genererar elektricitet. Ett särskilt energilagringssystem har utvecklats som innebär att is bildas och lagras på natten för att minska energibehovet på dagtid. Projektet stod klart 2013. Foto: James Ewing
Federal Center South Building i Seattle, USA: Den här byggnaden hamnade på 2013 års lista och har nu utsetts av AIA till Top Ten Plus, för att visa att den faktiskt har uppnått mätbara miljövinster. Byggnaden återanvänder regnvatten till toaletter och bevattning och använder 61 procent mindre energi än genomsnittet för likande byggnader. Huset stod klart 2012. Foto: Benjamin Benschneider

Här är de bästa gröna byggnaderna för 2015 enligt American Institute of Architects.

Publicerad

Varje år utser The American Institute of Architects de tio bästa exemplen på hållbar arkitektur och ekologisk design. Här är årets Top Ten-byggnader.


Följ Ny Teknik på Facebook!

Prova Ny Teknik – 149 kr
för tre månader


Tillgång till alla låsta artiklar, fördjupande kompendier,
premiumnyhetsbrev, samt e-tidningen.Kom igång nu →


Förnyas till 299 kr/mån efter din provperiod. Ingen bindningstid. Avsluta enkelt.
Gäller endast nya prenumeranter.Är du medlem i Sveriges Ingenjörer?

Aktivera ditt konto här