Bygg

Batterier från bussar får nytt liv

Elbussarna, som går på linje 55 i Göteborg, har fyra batterier vardera. Illustration: Volvo Bussar
Elbussarna, som går på linje 55 i Göteborg, har fyra batterier vardera. Illustration: Volvo Bussar

Uttjänta bussbatterier från den elektrifierade linje 55 i Göteborg ska lagra el från solceller i Viva-husen. På så sätt ska överskottsel sparas för att kunna användas på kvällen och natten.

Publicerad

Husen i Viva-projektet kommer att ha solceller på taken för att generera fastighets- och hushållsel. Problemet med solel är att man ofta vill använda elen på tider när solen inte lyser. Därför behövs någon form av energilager. Gamla uttjänta litiumjonbatterier från bussar ska fylla den funktionen.

– Bussbatterier kasseras när de har kommit ner i 70–80 procent av sin kapacitet. I en buss är vikten på batteriet i förhållande till kapaciteten kritisk, men så behöver det inte vara i fastigheter, säger Anders C Johansson, projektchef på Riksbyggen.

Exakt hur mycket mer kapacitet som kommer att kunna tas ut ur batterierna är dock osäkert.

– Det är det vi söker svaret på. Bussarna är byggda för att batterierna ska laddas snabbt vid hållplats, men vi tror att möjligheterna är goda för batterierna att få ett andra liv om de inte belastas lika hårt. Vi gissar att de håller i 10 eller 15 år, berättar Claes Sommansson, forsknings- och utvecklingsstrateg på Göteborg Energi.

Batterierna kommer från Göteborgs busslinje 55, där elbussar från Volvo används. Linjen har varit i gång ett år och batterierna beräknas ha tjänat ut i fordonen lagom tills husen är färdiga 2018.

Läs mer:

Batterilagret ska ha en kapacitet på 200 kWh, vilket sannolikt kommer att motsvara 10–14 batterier. Förutom att kunna lagra solel ska de också kunna laddas från nätet när elpriset är lågt och när det finns gott om förnybar el. På så sätt hoppas Göteborg Energi att lagret ska avlasta elnätet i staden.

Sannolikt kommer styr- och reglerteknik från någon eller några av de vinnande bolagen i Energimyndighetens tävling Intelligent Energy Management Challenge att användas i husen.

Husbatterier för lagring av solel finns redan på marknaden. Projektchef Anders C Johansson tycker att den stora poängen med lagringen i Viva-husen är att bussbatterier får tjänstgöra ett tag till.

– Om vi vill uppnå en stad med elektrifierad trafik och vi kan ta hand om redan tillverkade batterier och använda dem en gång till är det fantastiskt ur miljösynpunkt.

Hur batterilagret fungerar och hur snabbt kapaciteten sjunker över tid ska utvärderas av Göteborg Energi ihop med Riksbyggen och Volvo.