Karriär

Tipsen för ett bra ledarskap under coronakrisen

Kom ihåg alla, var bestämd och håll humöret uppe, det är några av tipsen från företagsledaren Christine Fruechte (ej på bild). Foto: Sam Edwards
Kom ihåg alla, var bestämd och håll humöret uppe, det är några av tipsen från företagsledaren Christine Fruechte (ej på bild). Foto: Sam Edwards

När många anställda arbetar hemifrån måste chefer kunna navigera bland helt nya utmaningar. Här är några sätt att främja ett empatiskt ledarskap i en tid med stor omställning.

Publicerad

Chefer och andra ledare måste nu hantera en ny situation med många skingrade medarbetare, och att säkerställa att all personal mår bra under de nya omständigheterna är en mycket viktigt uppgift. Det menar den amerikanska företagsledarenChristine Fruechte, som i Fast Company delar med sig av några sätt att stärka ledarskapet under coronakrisen:

Kommunikation är nyckeln

När människor arbetar isolerat kan rädsla och ångest lättare uppstå. Därför är det viktigt att ha en kontinuerlig kommunikation för att skapa trygghet och tydlighet. När personliga möten är pausade kan chefens närvaro under videomöten ha stor betydelse. Andra sätt är att skicka dagliga meddelanden med information till alla anställda.

Var bestämd

Det är viktigt att alla medarbetare enkelt kan, och vågar, dela funderingar och information med chefen. Överväg därför att skapa en kanal för anonym feedback. Det är viktigare än någonsin att vara transparent när du som ledare försöker bygga och behålla ett förtroende. Beakta många olika perspektiv, i kombination med faktaunderlag, för att fatta beslut som är tydliga och skapar trygghet.

Engagera och stärk dina teamledare

Ett annat sätt är att börja och avsluta varje arbetsdag med en avstämning i teamen för att få feedback och ta itu med olika frågor och problem. Genom detta säkerställs att rätt prioriteringar och åtgärder görs.

Håll humöret uppe

Att arbeta hemifrån innebär ett stort kulturskifte för de flesta organisationer. Här kan chefer vidta åtgärder för att upprätthålla en känsla av gemenskap. Digitala verktyg som chattar för tips, råd och inspiration kan hjälpa till med anpassningen till det nya sättet att arbeta. Andra insatser för att stärka sammanhållningen kan vara en virtuell after work eller andra online-aktiviteter.

Kom ihåg alla

Tänk på alla medarbetare. Se till att administrativ personal och andra stödfunktioner, som normalt sett kanske inte ingår i det dagliga teamarbetet, engageras och känner sig inkluderade.

Medarbetarstöd

Påminn personalen om vilka möjligheter till stöd som finns. Som chef kan du göra mycket för dina anställda men inte allt. Det är därför viktigt att kunna luta sig mot externa resurser och expertis för att stödja medarbetare i denna tid av snabb förändring och osäkerhet.