Karriär

Sjukare med manlig chef

När chefen är man är de anställda borta oftare från jobbet, visar den danska avhandlingen. Foto: Colourbox
När chefen är man är de anställda borta oftare från jobbet, visar den danska avhandlingen. Foto: Colourbox
Ann-Kristina Løkke Nielsen
Ann-Kristina Løkke Nielsen

Sjukfrånvaron blir lägre med en kvinnlig chef. Det visar en doktorsavhandling.

Publicerad

Anställda som har en manlig chef är borta mer från jobbet än de med kvinnlig ledare. Det har Ann-Kristina Løkke Nielsen kommit fram till i sin doktorsavhandling vid Handelshögskolan vid Aarhus universitet.

Ett annat överraskande fynd är att en enkönad grupp med en chef av motsatta könet har högre sjukfrånvaro än om chefen är av samma kön. Det tror Ann-Kristina Løkke Nielsen beror på att man känner större lojalitet med det egna könet, eftersom man delar fler värderingar.

– Utan att diskriminera någon i anställningsförfarandet kan ledningen gärna vara uppmärksam på detta när man väljer en manlig chef till att leda en avdelning som uteslutande består av kvinnor, och vice versa, säger Ann-Kristina Løkke Nielsen till Handelshögskolans nyhetssajt.

En av slutsatserna som Ann-Kristina Løkke Nielsen drar i sin avhandling är också att man gör som chefen. Om den närmaste chefen ofta är sjukskriven, är sjukfrånvaron på avdelningen hög och tvärtom låg om chefen sällan är borta på grund av sjukdom. Genom att studera chefens frånvaromönster skapar sig de anställda en uppfattning av vad som är acceptabelt och anpassar sig. Alltså kan chefen i viss mån styra sjukfrånvaro genom att föregå med gott exempel, påpekar Ann-Kristina Løkke Nielsen.

Hennes studier bekräfta att ledarstilen över huvud taget spelar en stor roll för trivseln på arbetsplatsen.

– Det framgår tydligt av min analys att en chef på en avdelning med låg sjukfrånvaro kännetecknas av att vara mycket visionär och bra på att ta se till medarbetarnas individuella behov och utvecklingsmöjligheter, vilket smittar av sig på arbetsmiljön på avdelningen. Så chefen ska alltså både vara förebild när det gäller den egna frånvaro, men också vad gäller sättet han eller hon behandlar medarbetarna på för att skapa en konstruktiv arbetsmiljö på avdelningen och därmed reducera frånvaron, säger Ann-Kristina Løkke Nielsen.

Doktorsavhandlingen bygger på en tioårig studie av cirka 17 000 anställda i en stor dansk kommun och en ettårig studie av 10 000 personer i de nordiska länderna.