Karriär

Så hanterar du en självsäker medarbetare (som inte håller måttet)

Kanske har du som chef eller gruppledare en medarbetare som inte lever upp till dina förväntningar – trots att personen själv tycker att resultatet är strålande? Här är några sätt att närma sig en obekväm situation. 

Publicerad

Det är inte helt ovanligt att chefer ställs inför situationer där en medarbetare är nöjd med sina prestationer, men där resultatet i själva verket inte håller måttet.  

En sådan klyfta mellan egen uppfattning och verkliga resultat kan bero på dålig feedback, men också på att dessa personer inte själva inser att de överskattar sin förmåga. För att inte riskera att förlora en medarbetare som – med rätt stöd – kan bli en värdefull tillgång är det viktigt att agera. Om en kollega tillåts komma undan med halvdana prestationer kan dessutom resten av teamet tappa sugen.  

Enligt en artikel i Harvard Business Review finns några sätt att hantera situationen:  

Tydliga förväntningar 

Som ledare är du ytterst ansvarig för resultat. Var därför tydlig med vad du förväntar dig av en medarbetare. Se till att resurser och stöd finns. De flesta anställda behöver ledarskap och uppföljningar för att utvecklas. Detta är särskilt tydligt när nya roller skapas på företaget eller om en person befordras. Då kan det vara svårt att själv uppfatta förväntningar och se egna tillkortakommanden.

Utveckla eller minska ansvar 

Bestäm dig för om du vill fortsätta att satsa på en medarbetare som inte presterar på önskad nivå. Är du inte beredd att göra det kan det vara bättre att minska förväntningarna eller lyfta bort personen från projekt där mycket står på spel. En underpresterande medarbetare kan bli mer framgångsrik i en roll med mindre ansvar.  

Viljan att få hjälp 

Det finns personer som inte har förmågan att inse att de presterar dåligt och behöver stöd. För andra kan det vara känslomässigt dränerande att fejka framgång. Här är det viktigt för ledare att göra en bedömning av om personen är beredd att acceptera hjälp. Om en medarbetare inte inser sina begränsningar kan även övriga teamet påverkas negativt.

Genomtänkt beröm 

Om en anställd med en uppblåst syn på sin egen prestationsförmåga faktiskt levererar ett bra resultat är det viktigt med beröm. Men risken är att ett enstaka beröm tolkas som en bekräftelse på att allt personen gör är enastående. Koppla därför positiva kommentarer till andra saker du vill att medarbetaren ska ta itu med.