KARRIÄR

Forskare: Glöm mobiltelefonen – så här tar du effektiva pauser

Lägg ifrån dig mobiltelefonen om du ska ta en paus.
Lägg ifrån dig mobiltelefonen om du ska ta en paus.

Små pauser under arbetsdagen kan öka välmående och prestation. Men att ta fram telefonen kan ge motsatt effekt medan en hund däremot kan göra susen. Här kommer de bästa tipsen från Kanada där forskare granskat mer än 80 studier om pauser.

Att bli mer produktiv behöver inte handla om att lägga ner mer tid på sitt arbete. Faktum är att instinkten att ”jobba på tills du är klar” kan leda till en negativ spiral där utmattning och stress leder till allt sämre prestation. Rätt sorts pauser kan däremot öka produktiviteten. 

Men pauser kan tas på vitt skilda vis. Är det träning, scrollande i sociala medier, en kort promenad eller ett samtal med kollegorna som fungerar? En del av dem har direkt motsatt verkan, det konstaterar en grupp forskare i Kanada som sammanställt resultaten från över 80 olika studier om pauser. 

I en artikel i Harvard Business Review presenterar två av forskarna – Zhanna Lyubykh och Duygu Biricik Gulseren – de bästa tipsen till arbetare och chefer: 

Det här ska du tänka på när du tar pauser 

Längd och tajming. Många korta pauser för att exempelvis stretcha, ta ett snack eller titta ut genom fönstret är ofta mer effektiva än långa pauser. Så är det särskilt tidigt på dagen, på eftermiddagen kan pauserna behöva vara något längre för att ge effekt. 

Var du är. Att stretcha vid skrivbordet och att gå en promenad kan verka som likvärdiga aktiviteter. Men forskning visar att pauser utomhus, särskilt i grönområden, är mer effektiva.

Vad du gör. 97 procent uppger att de använder sina pauser till att scrolla i sociala medier. Men forskningen visar att det leder till emotionell utmattning, mindre kreativitet och lägre engagemang. Någon form av fysisk aktivitet, särskilt om den utförs regelbundet, ger betydligt bättre effekter, skriver de båda forskarna. 

Att träffa ett djur. Att klappa en hund minskar stresshormonet kortisol. Därför misstänker forskarna starkt att interaktioner med husdjur under pauser kan vara bra. 

Det här bör chefer tänka på

Att skapa positiv bild av vila. En chef som talar negativt om medarbetares pauser kan avskräcka dem från att göra det som krävs för att ladda batterierna. Att istället ha grupptillfällen då alla får dela sina bästa paus-tips kan ha motsatt, positiv, inverkan. 

Att ta egna pauser. Att leda med exempel gäller även för pauserna. En chef som tar regelbundna promenader i parken utanför kontoret kommunicerar på så vis till de anställda att det är okej och bra att gå ur sin arbetsroll en stund då och då. 

Att schemalägga pauser. Forskning visar att många anställda har svårt för att ta sina välbehövda pauser. Därför kan det vara bra att schemalägga dem, så länge det görs med omsorg. Att styra pauser till vissa tider kan skada de anställdas känsla av autonomi, men att uppmana till ”sammanlagt en timmes paus om dagen" eller att erbjuda sociala eller fysiska aktiviteter på kontoret kan innebära en lagom styrning. 

Att skapa platser för pauser. Som tidigare nämnt spelar miljön roll under pauser roll. Att se till att det finns en park i närheten av arbetsplatsen, eller att skapa en inomhuspark med viloplatser och växter, har en dubbel effekt – det signalerar även till medarbetarna att ledningen tänkt på och uppmuntrar pauser.