Karriär

Förlorat jobbet? Så återfår du din identitet

Foto: Jessica Gow / TT
Foto: Jessica Gow / TT

Att tvingas lämna ett jobb är ofta tufft och självkänslan kan få sig en rejäl törn. Men det finns sätt att ta kontroll över situationen och se nya möjligheter.

Publicerad

Erkännande, status och en känsla av gemenskap. Vårt arbete handlar ofta om mer än att bara tjäna pengar, och att då förlora jobbet kan innebära att en del av identiteten går förlorad. Att kastas ut i arbetslöshet kan dessutom påverka vårt välbefinnande och den psykiska hälsan. 

Enligt den amerikanska karriärcoachen och författaren Susan Peppercorn finns sätt att återerövra den personliga identiteten, självkänslan och förmågan att se nya möjligheter. I Fast Company ger hon några tips: 

Tillåt dig att sörja 

Känslor som ilska, sorg och övergivenhet kan följa vid en uppsägning. Avfärda inte dessa reaktioner. Tillåt dig att ha starka känslor inför att jobbet du identifierat dig med nu tillhör det förflutna. Som vid andra förluster måste du sörja och bearbeta känslorna innan du kan gå vidare. 

Försök att tänka nytt 

Osäkerhet inför framtiden kan vara skrämmande men försök att se nya möjligheter. Att starta om innebär även en frihet att testa nya saker. Den turbulenta pandemitiden kan dessutom innebära ett tillfälle till karriärförändring som inte funnits tidigare.  

Ta kontakt med ditt nätverk 

Den isolering som kan följa med förlusten av ett arbete är viktig att bryta, och att få socialt stöd betyder mycket. Ta därför kontakt med ditt omgivande nätverk för att få stöd och pepp i en utmanande tid. Dessa sociala kontakter kan vara till stor hjälp för att få tillbaka fotfästet.  

Värderingar blir viktiga 

Dina värderingar är ofta kärnan i vem du är. Men din syn på exempelvis kreativitet, samarbete och personlig utveckling kan förändras över tid. Ta därför fasta på dina grundläggande värderingar som går utöver jobbidentiteten. Detta kan hjälpa dig att navigera i en osäker tid, bidra till att återfå självkänslan och bli en grund för att utforska karriäralternativ.  

Gör något annat 

För att få tillbaka känslan av identitet efter en jobbförlust kan det vara viktigt att ägna sig åt aktiviteter som är mindre frustrerande än att söka ett nytt jobb. Här kan exempelvis volontärarbete väcka en känsla av kontroll, mening och syfte med ditt liv. Det kan också vara värdefullt för att bredda ditt nätverk.