KARRIÄR

Din negativitet påverkar dina kollegor – så slutar du katastroftänka

En vana att att göra negativa analyser eller tro att projekt kommer att sluta illa. Katastroftänkandet kan bli ett hinder både för den som har det och för dess medarbetare. 

Känns varje misstag, minsta lila kritik eller varje ny uppgift som en annalkandes katastrof? Du är inte ensam om att vara påverkad av det som ibland kallas för katastroftänkande. 

Men det finns goda anledningar att fundera på hur det påverkar både dig och din omgivning inklusive kollegor och medarbetare. 

I en artikel i Harvard Business Review ger Ron Carucci, partner i konsultbolaget Navalent som coachar vd.ar i förändringsarbete och är författare till ledarskapsböcker, sina bästa tips på hur du tar dig ut ur katastroftänkandets grepp. 

Ta reda på varför du lärt dig att förvänta dig det värsta

Din vana, eller ditt val, att katastroftänka är inte en slump – det är ett inlärt beteende, inleder Carucci som råder dig att vara nyfiken på var det kommer ifrån. 

Det kan vara din barndom eller tidigare upplevelser som gjort att du har utvecklat den överdrivet effektiva förmågan att förutse problem och olyckor. Särskilt vanligt är det att personer med kontrollbehov och perfektionistiska tendenser – som därför lägger mycket press på sig själva – katastroftänker. Omedvetet är de ofta livrädda för att ett mindre perfekt resultat skulle betyda att de blir sedda som mindre värda som människor, skriver Carucci. 

Syna dina negativa ”fakta”

Vad bygger du dina negativa förväntningar på, ser du verkligen hela bilden och är den ”data” du bygger den på korrekt, är frågor du bör ställ dig. Carucci menar även att det kan vara psykologiska faktorer bakom: en ledare som exempelvis är rädd för, eller av andra anledningar ogillar att fatta beslut kan använda negativa analyser – vad Carucci på engelska benämner som "analysis paralysis" – för att undvika komma till själva beslutssituationen. 

Lär dig att hantera katastrofsituationerna

Att skyla över sin negativitet med fejkad positivitet är inte en väg framåt eftersom det i stället fördjupar den rädsla som du försöker undvika. A

tt på ett ärligt sätt lyfta fram och förstå sina egna tankar och lugna kroppens nervsystem med andningslövningar eller lugna promenader i naturen är mer långsiktiga motmedel, menar Carucci. 

Erkänn att ditt beteende påverkar andra

Har du en ledarroll på din arbetsplats så är det viktigt att förstå att ditt humör och ditt beteende påverkar hela ditt team. 

Inser du att ditt katastroftänkande påverkat dina kollegor så kan det vara läge att be om ursäkt och berätta hur du arbetar med det, föreslår Carucci. Att ta sig an det egna katastroftänkandet ska inte vara en skamfylld eller hård process. ”Visa dig själv medkänsla när du funderar igenom ifall den här vanan är något som gör ditt liv bättre”, avslutar Carucci.