Karriär

”Arbetsgivare måste hantera oro för smitta”

Flygresenär vid flygplats i Bangkok. Arbetsmiljöverket i Sverige. Foto: Vichan Poti/Pacific Press/Naina Helén Jåma/TT
Flygresenär vid flygplats i Bangkok. Arbetsmiljöverket i Sverige. Foto: Vichan Poti/Pacific Press/Naina Helén Jåma/TT

Det nya coronaviruset har inte fått fäste i Sverige, men oro för smitta kan ändå finnas bland anställda − inte minst vid jobbresor utomlands.

Publicerad Uppdaterad

Folkhälsomyndigheten bedömer för närvarande att risken är mycket låg för att viruset, kallat nya coronaviruset, ska börja spridas i Sverige. Men virusutbrottet, som startade i Kina, har ändå medfört att Arbetsmiljöverket har fått fler frågor än vanligt om hur smittorisker ska hanteras på arbetsplatser.

– Det kommer in fler frågor nu om coronaviruset, både från enskilda anställda och från företag, säger Jenny Persson Blom som är sakkunnig om smittrisker vid Arbetsmiljöverket.

För arbetsgivare gäller det nu att hålla ett öga på hur situationen utvecklar sig.

”Viktigt för arbetsgivare att följa utvecklingen”

fredagen kom Ericsson med beskedet att telekomjätten ställer in sin medverkan vid den stora mobilmässan MWC i Barcelona i slutet av februari, med hänvisning till risker i samband med utbrottet av det nya coronaviruset.

Enligt arbetsmiljölagens föreskrifter måste arbetsgivare identifiera olika smittrisker på arbetsplatsen och göra en riskbedömning. När en förändring inträffar, exempelvis ett globalt virusutbrott, måste en ny bedömning göras.

– I riskbedömningen ska man utgå från Folkhälsomyndighetens utvärdering och rekommendationer. Det är viktigt att följa utvecklingen så att personal kan känna sig trygg med att arbetsgivaren känner till problemet, och är medveten om att anställda vill ha information om hur man ska agera på arbetsplatsen.

Även om risken för ett stort utbrott i Sverige är låg finns psykologiska effekter som kan påverka arbetsplatsen, säger Jenny Persson Blom.

– Här kan det finnas organisatoriska och sociala risker. Om personalen upplever oro är det viktigt att man som arbetsgivare tänker på det. Oron kan ju vara mer eller mindre befogad, men något man behöver fånga upp och hantera.

På stora svenska företag kan även personal befinna sig utomlands eller resa mycket i jobbet.

– Det är sådana delar som arbetsgivare också ska hantera. Det är viktigt att personal kan känna sig trygga i att de har en kontinuerlig dialog med arbetsgivaren för att få den information de behöver. I riskbedömningen bör man även väga in vad UD rekommenderar om resor till utlandet, säger Jenny Persson Blom.

Alfa Laval: Information till alla anläggningar direkt

Ett företag som nu agerar för att minska risken för smitta bland anställda är Alfa Laval, som har flera fabriker i Kina. Här har semesterperioden i samband med det kinesiska nyåret förlängts för att minska risken för virusets spridning.

Industriföretaget följer Isos, International SOS, medicinska riktlinjer och rekommendationer av åtgärder oavsett var i världen företagets anställda befinner sig. Detta för att enskilda länder har olika sätt att hantera smitta.

– I fallet med nya coronaviruset, och även vid andra smittsamma sjukdomar, informerar vi samtliga anläggningar direkt. Dessutom uppdaterar vi regelbundet information om riktlinjer på vårt intranät, skriver Alfa Lavals informationsdirektör Peter Torstensson i ett mejl till Ny Teknik.

Hur smittsamt är det nya coronaviruset?

Även det globala läkemedelsföretaget Astra Zeneca med 13 000 anställda i Kina följer utvecklingen för nya coronaviruset, men vill inte uttala sig om hur man agerar i det här specifika fallet.

– Vi följer utvecklingen noga och våra anställdas hälsa och säkerhet är givetvis högsta prioritet, säger företagets presschef Christina Malmberg Hägerstrand.

Nya coronaviruset

Det nya coronaviruset, 2019-nCoV, identifierades i början av 2020 i staden Wuhan i Kina.

De allra flesta som smittas blir lindrigt sjuka med luftvägssymtom som går över av sig själva, men vissa drabbas av allvarligare sjukdom som lunginflammation.

Enligt smittskyddslagen klassas nya coronaviruset som allmänfarlig och samhällsfarlig. Det innebär att Sveriges beredskap är stärkt och förebyggande åtgärder kan sättas in.

Sjukdomen är anmälningspliktig, men privatpersoner eller arbetsgivare omfattas inte av plikten.

Källor: Folkhälsomyndigheten och WHO