Hållbar industri

"Svenska leverantörer måste bli effektivare"

De svenska leverantörerna till fordonsindustrin är världsbäst när det gäller flexibilitet.- Om de kunde kombinera det med bättre produktionsplanering och standardiserat arbete blir de smått oslagbara, säger Chalmersprofessorn Anders Kinnander.

Publicerad

- De svenska leverantörerna är inte sämre på effektivitet och kvalitet än sina internationella konkurrenter. De ligger inte heller efter sina kunder, de biltillverkande företagen eller de större leverantörsföretagen, hävdar Anders Kinnander.

Detta utifrån en ny rapport som han gjort tillsammans med kollegan Peter Almström. Företagen har sina produktionstekniska brister och sitter ofta fast i en "romantisk" föreställning om självstyrande grupper, lagarbete och att tidsstudier alltid är av ondo. De har heller inte klarat att i den dagliga verksamheten använda Toyotas metoder, "lean production", även om de gärna visar en "lean" fasad.

Men de är duktiga på förebyggande underhåll, och de tillhör världstoppen när det gäller flexibilitet.

Den purfärska rapporten har gjorts på Chalmers på uppdrag av Nutek. Man har granskat och analyserat 30 leverantörsföretag som tillverkar delar och komponenter till både personbils- och till lastbilsindustrin. Den metod som använts är PPA, "Productivity Potential Assessment", och man har kommit fram till att konkurrensen kommer att öka och bli knivskarp, mycket på grund av den nuvarande krisen. Men företagen har chansen. Det är inga underverk som krävs.

- De måste räkna med att klara större volymer och då arbeta mer effektivt. Ska de bli oslagbara måste de använda standardiserade metoder, göra snabbare omställningar, tidsplanera mer noggrant, mäta, följa upp, göra bättre kalkyler och effektivisera materialhanteringen, säger Anders Kinnander.

Ett citat ur rapporten:

"I stort sett samtliga fabrikschefer hävdar spontant att de har ett aktivt och ständigt förbättringsarbete som involverar operatörerna. Detta säger cheferna för att det är "politiskt korrekt". Bakom fasaden är det relativt sällan verklighet."