Hållbar industri

Saab fortfarande svensk mästare i produktion

Saab i Trollhättan vinner "Svenska Leanpriset" och är fortfarande en av Europas effektivaste fordonstillverkare. – Krisen i företaget har inte knäckt oss. Snarare har vi vässat produktiviteten, säger Saabs produktionsdirektör Gunnar Brunius.

Publicerad

När Saab Automobile i oktober tog emot det svenska leanpriset på Chalmers var det inte de gamla meriterna som fällde avgörandet.

De två övriga finalisterna och de andra sex konkurrenterna blev utklassade.

– Det var inget att snacka om. Saab i Trollhättan är bäst i landet, säger Gert Frick, ordförande i Lean Forum, den organisation som instiftat och delar ut priset.

Förra året gjorde bilindustribibeln ”The Harbour Report” en omfattande undersökning av bilfabriker i hela Europa. Trollhättefabriken hamnande bland de absolut främsta totalt sett, och som nummer ett bland fabriker som tillverkar bilar i klassen ”low premium”.

Ny Teknik gjorde några veckor senare, för drygt ett år sedan, en jämförelse mellan Volvo Torslanda och Saab Trollhättan. Saab var bäst, och vi vågade ranka fabriken som effektivast i hela Sverige, alla kategorier.

Men det var innan krisen, försäljningsraset, uppsägningarna, nedläggningshotet och alla turerna omkring ägandeförhållandena.

Men den pressen har uppenbarligen inte knäckt dem som jobbar i produktionen i Trollhättan. Tvärtom nämner Lean Forum ”engagemanget” bland folket i produktionen som en av styrkorna.

– Krisen och de pressade förhållandena har svetsat oss samman och ökat vår beslutsamhet, säger produktionsdirektören Gunnar Brunius.

De utvecklingsprojekt som man förra året påbörjat har fortsatt, nyckeltalen, andelen nyproducerande bilar som är felfria ligger fortfarande på 94-95 procent – trots en avsevärd nedgång i volym, kostnaderna per producerat fordon har fortsatt minska och så vidare.

Antalet mantimmar har däremot ökat, en självklar följd av man tillverkar färre bilar.

En stor förändring jämfört med förra hösten är företaget inte längre år en del av General Motors. Saab hade tillgång till GMs expertis, man hade byggt upp produktionen tillsammans med koncernen, kunde ”benchmarka" och lära sig av GMs effektivaste enheter.

Det går inte längre.

Vi lägger nu ner mycket krut på att hitta att andra fabriker att hitta andra fabriker att benchmarka mot. Bland flera andra undersöker vi Nissan- och Toyotaenheter, säger Gunnar Brunius.

Liksom Gert Frick på Lean Forum anser han det vara helt avgörande för Saabs framtid att man lyckas sprida produktionens sätt att jobba till övriga delar av företag – till marknadsavdelningen, inköp, utveckling och konstruktion och andra ställen.