Fordon

Sverige på väg att bli först med elvägar – ”Rullar ut ganska snabbt”

Sverige är på god väg att få en av världens första permanenta elvägar för lastbilstransporter. Nu finns också ett förslag hur utbyggnaden och driften av 3 000 kilometer elväg ska finansieras.

Publicerad

Sveriges första permanenta elväg, på E20 mellan Hallsberg och Örebro, planeras vara klar redan 2025.

– Om det här faller väl ut kan vi se elvägar på fler sträckor de kommande åren, säger utredaren Elisabet Falemo, som på tisdagen överlämnade ett förslag på hur ett framtida regelverk för elvägar kan se ut.

Trafikverket planerar för ytterligare 3 000 kilometer väg som kan bli aktuell för en framtida utbyggnad. Ännu är det oklart vilken väg den tekniska utvecklingen tar och vilken lösning som blir standard internationellt. Något Trafikverket konstaterade i en rapport i februari, och förordade satsningar på framförallt laddstationer framför elvägar de kommande tio åren.

Utredningen föreslår en ny lag för att reglera elvägar. Den föreslår också att den som kör på en elväg och använder den för att ladda under färd ska betala en avgift.

Först i världen med permanent elväg

Det finns starka regionala intressen för elvägar från såväl transportköpare, åkerier och andra aktörer, framhåller en optimistisk Tomas Eneroth.

– Det här kommer ändå att rulla ut ganska snabbt. Med den första permanenta elvägen i världen, för det kommer den att bli i så fall, så ligger Sverige i framkant.

Elonroad installerar elväg i Lund. Foto: Johan Kristensson
Elonroad installerar elväg i Lund. Foto: Johan Kristensson

Transportsektorn står för cirka en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Redan om tio år ska transportutsläppen minska med 70 procent enligt de nationella målen.

– Vi är det land i EU med störst andel laddbara fordon. Nu går vi vidare och elektrifierar de stora transporterna, där de större utsläppen sker, säger infrastrukturministern.

– Det handlar om att både reducera utsläppen till 2030 men också se till att vi är helt utsläppsfria till 2045.

Moderaterna varnar för elbrist

Moderaterna kritiserar regeringen för att inte ha säkrat den fossilfria elproduktionen i Sverige.

– Det finns många aktörer som viftar med varningsflagg att vi inte har den el vi behöver för att ställa om transportsektorn och satsa på nya industrier, säger Maria Stockhaus, trafikpolitisk talesperson för Moderaterna.

Bild från en elväg i Tyskland, där lastbilar laddas från ledningarna i luften. Foto: Siemens
Bild från en elväg i Tyskland, där lastbilar laddas från ledningarna i luften. Foto: Siemens

Omställningen till elektrifierade transporter är viktig för Sverige, framhåller hon.

– Men den kan inte ske om vi ska driva det med importerad polsk kolkraft. Det är där vi riskerar att hamna om regeringen inte hanterar kärnkraftsfrågan.

Utredningens förslag: Avgift för att använda elväg

Utredningen föreslår att en ny lag införs, lagen om villkor i elvägssystem. Den innehåller bestämmelser om avgifter och övriga villkor för tillträde till elväg som utgör allmän väg, och för vilken staten är väghållare.

Utredningen föreslår att en brukaravgift ska tas ut vid användning av en elvägsanläggning. Avgiftsplikt bör inträda när ett elfordon ansluter till elvägsanläggningen. Fordonets ägare, eller i vissa fall innehavare, bör vara betalningsskyldig för brukaravgiften.

Utredningen föreslår att det är Trafikverket som ska hantera avgiftssystemet.

Här är länk till utredningen (pdf).