Fordon

Sverige begär skattefrihet för biobränsle: ”Säkra rimliga priser”

Regeringen kommer att ansöka hos EU-kommissionen om skattefrihet för rena biodrivmedel i tio år från 2023. Det uppger energiminister Khashayar Farmanbar (S) för TT.

Publicerad

– Vi vill säkra rimliga priser på biodrivmedel under lång tid, säger Farmanbar till TT.

För närvarande har Sverige haft undantag från att lägga energiskatter på rena, höginblandade biodrivmedel ett år i taget. Men inom kort lämnar regeringen in en ansökan för tio år framåt, från 2023.

– Det har varit ett år i taget. Men vi har noterat att kommissionen har ändrat sina miljöriktlinjer och tar bort det uttryckliga förbudet som har funnits tidigare att ge statligt stöd till gröde- och livsmedelsbaserade drivmedel, säger energiministern.

Regeringen bedömer att de ändrade riktlinjerna stärker Sveriges ambition att få fortsatt skattebefrielse.

Ansökan är ett led i att försöka säkra långsiktigt stabila priser på biodrivmedel, bra förutsättningar för svensk, inhemsk produktion och jobb.

Regeringen har i och med dagens besked svängt jämfört med ett förslag som skickades ut på remiss till berörda strax kring jul. Det förslaget utgick ifrån att Sverige inte skulle söka ett nytt undantag.

Ansökan rör enbart rena biodrivmedel, biodrivmedel som blandas i vanlig diesel och bensin kommer fortsatt att vara beskattad som diesel.