Fordon

Så blir laddstationerna för ellastbilar – kapacitet på 23,5 MW

Foto: Daimler
Foto: Daimler
Foto: West Coast clean transit
Foto: West Coast clean transit

En storsatsning på batterielektriska lastbilar. Nu har energibolag på amerikanska västkusten avslöjat en ambitiös plan om att bygga ett nätverk av snabbladdare från Kanada till Mexiko.

Publicerad

Elektrifieringen av transportsektorn har pågått ett tag. Och även om vi fortfarande väntar på att Teslas rubrikmakare Semi ska göra entré – har flertalet batteridrivna lastbilar satts i drift det senaste året.

Ett problem som dock inte adresserats än är laddinfrastruktur. För att batteridriven tung trafik ska fungera, och då kunna transportera mer än chipspåsar, krävs det att batteriet är lagom – och att det kompletteras av ett utbyggt laddnät.

Och detta är något som energibolag på den amerikanska västkusten är villiga att bygga.

Planen, som följer studien ”West Coast Clean Transit Corridor Initiative”, innebär att lite dryga 200 mil väg ska förses med laddstationer med kapacitet för att klara mellan och tung transport. I studien (som energibolagen stod bakom) skulle Intertstate 5 få 27 stycken snabbladdarstationer och dessa kompletteras med ytterligare 41 platser längs de anknytande vägarna i Kalifornien, Washington och Oregon. I första etappen, fram till 2025 handlar det om laddning av mediumtunga transporter – alltså lastbilar upp till 11 793 kg enligt den amerikanska klassificeringen. Därefter ska 14 av de 17 laddstationerna uppgraderas för att även klara riktigt tunga transporter.

Det kommer bli intressant att se hur laddstationerna utformas. I studien skriver man att samtliga energibolag har kapacitet nog för att täcka infrastrukturbehoven för mediumtunga transporter i stadsnära miljöer. Men att ingen i dagsläget har vad som krävs för att stödja den riktigt tunga sektorn ute på landsbygden.

Författarna är noga med att påpeka att de inte gått in i detalj för hur laddstationerna ska utformas men i en uppskattning för 2030 ser de att samtliga 27 stationer ska ha tio laddplatser á 350 kW för mediumtung trafik. Utöver detta ska de 14 stationer som även klarar tung trafik ha ytterligare tio platser dedikerade för detta. Och dessa laddpunkter ska ha en kapacitet på 2 000 kW.

De ställen där man kan ladda båda typer av lastbilar beräknas alltså behöva kapacitet på 23,5 MW och totalt behöver laddnätverket klara av 375 MW-laster.

Som referens kan nämnas Porsches snabbladdningsstation i Leipzig, Europas mest kraftfulla, den har tolv laddpunkter á 350 kW och en total kapacitet på 7 MW.

Projektet har en beräknad kostnad på 850 miljoner dollar, men energibolagen kommer inte behöva ta hela kostnaden. De tre staterna som I5 går igenom samt den federala staten beräknas gå in med stöd.

Och även om det låter ambitiöst – lär det första spadtaget inte tas än på ett tag. Dels måste en laddstandard tas fram med lastbilstillverkare, och sedan behövs det ju att ellastbilar lanseras och produceras.