Fordon

Riksdagen klubbar tio nya Gripen

Säger Brasilien ja till offerten att köpa Gripen Next Generation så kommer också Sverige att uppgradera tio Gripen till den nya standarden. Det beslutet tar riksdagen i dag onsdag.

Publicerad

I eftermiddag efter klockan 16 röstar riksdagen om försvarsdelen i regeringens budgetproposition. Propositionen har behandlats i försvarsutskottet och det betänkande utskottet lämnat till riksdagen innehåller tre förslag som gäller utveckling och uppgradering av stridsflygplanet Jas 39 Gripen.

Den borgerliga majoriteten i riksdagen väntas i dag rösta ja till att regeringen får ge order om att uppgradera tio stycken Gripenplan i C/D-version till nästa generations standard, i Sverige kallad E/F.

Försvarsutskottet säger dock att denna uppgradering gäller exklusivt under förutsättning att Brasiliens president Luiz Lula da Silva säger ja till Saabs offert om att köpa en brasiliansk version av Gripen NG.

Enligt Sveriges Radios Ekoredaktion har politikerna i försvarsutskottet klagat på att de inte fått tillräckligt med information om vad en uppgradering av tio plan skulle kosta eller hur lång tid den skulle ta.

Men allianspartierna i utskottet säger ändå ja upphandlingen om Brasilien-affären går i lås. Detta medan socialdemokrater och vänsterpartiet önskar att få en egen proposition om anskaffningen. Miljöpartiet säger nej till uppgraderingen.

Jas 39 Gripen moderniseras löpande varje år. I betänkandet från försvarsutskottet föreslår man dock att Jas Gripen redan nästa år börjar genomgå en större uppgradering. Bara miljöpartiet reserverar sig mot detta.

Det finns också ett tredje uppgraderingsförslag och denna gång gäller det den samlade Gripen-flottans framtid och planets operativa förmåga efter åren 2020-2025.

Regeringen har inlett en utredning om vilka flyg-, spanings- och stridsförmågor Gripen bör ha framöver men en proposition kan dröja uppåt fem år.

Ett tungt vägande skäl till det är att regeringen vill invänta resultatet av det demonstratorprogrammet för Gripen NG som pågår för närvarande.

Försvarsutskottet välkomnar utredningsarbetet om Gripens framtid men menar att regeringen måste återkomma med en proposition om mål och kostnader.

Pengar till Shadow 200
Riksdagen väntas i dag också fatta beslut om att köpa ett nytt signalspaningsfartyg till Försvarets radioanstalt, nya radarjaktrobot till Gripen, och nya taktiska obemannade spionflygplan, så kallade Tuav.

I det senare fallet pågår en riktad upphandling som sköts av Försvarets materielverk.

Det plan man sannolikt förhandlar om gäller Shadow 200, från amerikanska företaget AAI.Ny Teknik har tidigare skrivit om Shadow 200.