Fordon

Rapport: Män skadar sig oftare på elsparkcykel

Det är framför allt unga män som skadas på elsparkcyklar, medan kvinnor oftare drabbas vid olyckor med elcyklar. Arkivbild. Foto: Janerik Henriksson/TT
Det är framför allt unga män som skadas på elsparkcyklar, medan kvinnor oftare drabbas vid olyckor med elcyklar. Arkivbild. Foto: Janerik Henriksson/TT

Det är framför allt män som skadas i olyckor med elsparkcyklar, visar en ny rapport från Transportstyrelsen. Olyckorna sker mest under kvällar och nätter på helgerna, och oftast är det föraren själv som orsakar olyckan.

Publicerad

Transportstyrelsen har på regeringens uppdrag undersökt hur olyckorna med de eldrivna enpersonfordonen egentligen ser ut, i syfte att se om det behövs regeländringar för att stävja olyckorna.

I rapporten, vars andra del just färdigställts, jämförs omständigheterna kring 528 olyckor med elcykel och 630 olyckor med elsparkcykel, alla under förra året. Rapporten visar att skillnaderna mellan fordonen är ganska stora.

Förarens fel

Vid olyckor med elsparkcykel är det framför allt män i åldern 25-44 som drabbas, och de flesta olyckor sker på kvällar och nätter under helger. Vid 59 procent av olyckorna är det hos föraren felet ligger – till exempel berusning, bristande efterlevnad av trafikregler eller dålig balans. 30 procent av olyckorna beror på infrastruktur, till exempel kantstenar eller hala löv på vägbanan.

För elcyklar är bilden i princip den motsatta. Där är det framför allt kvinnor i åldern 20-64 år som drabbas, och flest olyckor sker under vardagar, medan de minskar kraftigt under lördagar och söndagar. Det kan indikera att elcykeln framför allt används för arbetspendling.

Undersökningen visar också att elcyklister råkar ut för fler skador på bröstkorg och överkropp, medan elsparkcyklister råkar ut för fler skador på ansikte och underkropp.

Inte allvarligare skador

Men enligt rapporten är personskadorna generellt inte allvarligare på elsparkcyklar/elcyklar än på cyklar. Det är lika stor risk att drabbas av lindrig eller allvarlig skada vid olyckor med cyklar, elsparkcyklar och elcyklar.

Det innebär inte att risken för att en olycka sker är lika stor med alla fordon. Eftersom man inte tagit hänsyn till hur ofta de olika fordonen körs, kan man heller inte svara på hur vanligt det är med olyckor. I stället visar undersökningen att skadorna är ungefär lika allvarliga oavsett om olyckan skett på en cykel eller en elsparkcykel.

"En slutsats utifrån detta är att det är viktigt att arbeta för förbättrad trafiksäkerhet för cykel generellt, inte endast för eldrivna enpersonsfordon," säger Pernilla Bremer, utredare på Transportstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Den 1 mars nästa år ska Transportstyrelsen överlämna en slutrapport till regeringen, med eventuella förslag till regeländringar.