Fordon

Radiostyrda flygplanet gör 882 km/h – utan motor

Genom att glidflygplanet upprepat förflyttar sig mellan luftmassor vars horisontella hastighet har stor skillnad kan rörelseenergin ökas. Foto: DSkinetic
Genom att glidflygplanet upprepat förflyttar sig mellan luftmassor vars horisontella hastighet har stor skillnad kan rörelseenergin ökas. Foto: DSkinetic

Hastighetsrekordet inom radiostyrt är slaget. Spencer Lisenbys glidflygplan nådde 882 km/h, endast genom att skickligt utnyttja vindarna.

Publicerad

Det radiostyrda glidflygplanet har ett vingspann på 3,3 meter och är skapat av företaget DSkinetic. Där arbetar Spencer Lisenby till vardags som prototypdesigner – och vid Parker Mountain, norr om Los Angeles, slog han världsrekordet för radiostyrda flygfarkoster genom att nå 882 km/h. Det rapporterar New Atlas

Den teknik som han har använt för att samla fart är dynamisk glidflygning. Där förflyttar man sig upprepat mellan luftmassor vars horisontella hastighet skiljer sig stort åt, och på så sätt ökas rörelseenergin.

Många som flyger radiostyrda glidflygplan ägnar sig åt så kallad slope soaring, där man utnyttjar att vind som rör sig upp för en höjd ökar i hastighet. Det kan ge otroligt lång tid i luften men generellt sett bör man då se upp med att råka hamna i vinden på läsidan av kullen eftersom den kommer att röra sig i en helt annan hastighet, eller rentav stå stilla.

Kan skapa turbulens

Mötet kan skapa turbulens, och vindskjuvning har bidragit till att flygplan helt plötsligt förlorat sin lyftkraft. Men sedan 20 år finns det en grupp entusiaster som har experimenterat med att utnyttja fenomenet. Då utsätts flygplanen konstant för 60-80 g, men det kan bli så mycket som 120 g. 

Genom att göra en upprepad oval loop genom luftlagren kan flygplanet inför dykningen plocka upp medvinden och då få med sig mer fart i dykningen än vad som förbrukas vid stigningen uppför läsidan. För varje loop ökar hastigheten, och så kunde Spencer Lisenby uppnå den hisnande rekordhastigheten. Han tror dock själv att den absoluta maxhastigheten ligger på 933 km/h.