Fordon

Premiär för Bombardiers batteridrivna tåg

Foto: Bombardier
Foto: Bombardier

Utsläppsfritt, energieffektivt och tyst. Bombardier visade upp sitt nya batteridrivna tåg i Berlin. Prototypen har en räckvidd på fyra mil – men redan nästa år kommer generationen som når tio mil.

Publicerad

”Talent 3” är den första elhybriden i sitt slag som går i passagerartrafik i Europa – på 60 år. Bombardier premiärvisade sitt batteridrivna tåg i Berlin- Det sägs uppnå 90 procents effektivitet – och ska samtidigt vara 50 procent tystare än ett konventionellt dieseldrivet tåg. Och en jämförande studie genomförd av tekniska universitetet i Dresden visar att Bombardiers batteritåg helt klart är ett mer lönsamt val sett till totala kostnader under 30 år i tjänst.

– Det här tåget är Bombardiers tekniska svar på utmaningar som luftföroreningar, klimatförändringar och resursbrist. Omkring 40 procent av det tyska järnvägsnätet är inte elektrifierat. Bombardiers batteridrivna tåg är ett attraktivt alternativ för att åtgärda detta, på ett ekologiskt såväl som ekonomiskt sätt, säger Michael Fohrer, chef för Bombardier Transportation i Tyskland i ett pressmeddelande.

Dagens prototyp är utrustad med fyra Bombardier Mitrac-batterier (Modular Integrated traction system). Med nuvarande kapacitet kan tåget klara av rutter på omkring fyra mil, men enligt tillverkaren innebär de snabba framstegen inom batteritekniken att räckvidden kommer öka kontinuerligt. Redan 2019 ska nästa generations batteritåg ha en räckvidd på hela tio mil på oelektrifierade järnvägssträckor.

Utvecklingen av batteritåget har fått federalt stöd från den tyska regeringen i form av fyra miljoner euro ur ett innovationsprogram för elektromobilitet. Deutsche Bahn kommer inleda en årslång testrunda med prototypen där man kör passagerare.