Svensk mångmiljonsatsning ska ge fossilfria godstransporter

2018-08-28 06:00  

390 miljoner kronor ska göra Sverige till ett föregångsland inom fossilfria godstransporter. En innovations- och forskningsplattform startas nu upp.

Till 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av koldioxid. Transportsektorn står i dagsläget för omkring en tredjedel av dem. För just transporter finns dessutom ett etappmål: 2030 ska utsläppen ha minskat med 70 procent jämfört med 2010.

Trafikverket har nu upphandlat en stor forsknings- och innovationsplattform för hur godstransporterna ska effektviseras, både avseende fordonens och farkosternas energieffektivitet men också vilka logistiksystem som används.

– Vi finansierar redan många forskningsprojekt men då oftast under ett eller några år. Efter att det avslutats kanske ingen tar resultaten vidare. Här gör vi en långsiktig satsning. Vi kan gå från forskning till innovation till demonstration. På sikt bidrar det också till produktutveckling, som till exempel med elvägar som framgångsrik upphandling. Vi skapar förutsättningar på ett helt annat sätt än tidigare, säger Rein Jüriado, som är projektledare för den förkommersiella upphandlingen på Trafikverket.

Inga luddiga formuleringar

Plattformen kallas för Triple F som står för Fossil Free Freights, alltså fossilfria godstransporter. Det ska ledas av ett konsortium bestående av Lindholmen Science Park, forskningsinstitutet Rise samt Statens väg- och transportforskningsinstitut VTI. Ytterligare ett 50-tal partners från näringsliv, akademi och offentlig satsning deltar (se faktaruta).

Trafikverket satsar 290 miljoner kronor och förväntar sig att ytterligare 100 miljoner från företag och offentliga finansiärer ska skjutas till.

Maria Oscott blir föreståndare för Triple F. Hon jobbar i dag på Closer, en plattform inom Lindholmen Science Park som verkar för ökad transporteffektivitet. Hon nämner precis som Rein Jüriado långsiktigheten som en av de tydligaste skillnaderna med detta projekt jämfört med andra. Men också att det har ett väldigt tydligt mål: 2030 ska utsläppen från transportsektorn ha minskat med 70 procent.

– I stället för luddiga formuleringar som en 'hållbar stad' eller liknande så har vi något konkret. Fossilfria transporter är fossilfria transporter, säger hon.

Vilka konkreta resultat hoppas du att Triple F kommer att kunna visa upp?

– Det främsta är att vi ökar kunskapen kring det här, och därmed den svenska konkurrenskraften. Ska vi vara ett föregångsland så måste vi bygga upp kunskap. Vi kommer också när projektet är slut att ha 21 utexaminerade doktorer. Projektet har en stark akademisk koppling men med forskning som är väl förankrad i verkligheten, säger hon.

Ett huvudkontor kommer att placeras på Lindholmen i Göteborg. Dessutom kommer en årlig konferens att hållas för att de många olika aktörerna ska kunna hålla ihop.

– Viktigt är också att vi inte bygger satsningen från noll. Det finns redan etablerade nätverk, exempelvis kring urban mobilitet, sjöfart och så vidare. Vi kommer att samla in önskemål från dem och fundera på hur vi kan tillgodose behoven, säger hon.

Triple F

Står för: Fossil Free Freights, alltså fossilfria godstransporter

Beställare: Trafikverket

Driftsform: Konsortium lett av Lindholmen Science Park, VTI och Rise.

Mål: 70 procents minskning av CO2-utsläppen från transporter till 2030.

Partners

Varuägare: Metsä Board, Holmen Skog, SCA, SSAB, Coop, AB Volvo, Volvo Cars

Transportörer: DB Schenker, DHL, PostNord, Green Cargo, Scandfibre Logistics

Offentliga aktörer: Region Örebro Län, Region Skåne, Region Blekinge, Västra Götalandsregionen, Region Jönköpings Län, Region Östergötland, Helsingborgs stad, Stockholms stad, Göteborgs stad, Sundsvalls logistikpark, Sjöfartsverket

Högskolor och Universitet: Örebro Universitet, Högskolan i Borås, Chalmers, Linköpings Universitet, Göteborgs Universitet, Jönköpings Universitet, Lunds Universitet, KTH, Luleå Tekniska Universitet 

Institut: Transportforsk, IVL, Skogforsk, SSPA, SEI, VTI, RISE

Övriga: IBM, Ericsson, Telenor, Connexion, Göteborgs hamn, Trelleborgs hamn, Lighthouse, Netport, NTM, SWECO, Ramböll, WSP, Skogsindustrierna, Svensk sjöfart, FKG, Lindholmen Science Park

Johan Kristensson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt